Aktiviteter i YNK

Aktiviteter i YNK

Der vil her løbende blive oplagt tilbud og arrangementer der er interessante for YNK's medlemmer.

Aktivitetskalender:

TEORETISK KURSUS FOR INTROLÆGER I NUKLEARMEDICIN
16-11-2016 til 16-11-2016
Aarhus, NBG, M-aud,  Danmark
Titel:
TEORETISK KURSUS FOR INTROLÆGER I NUKLEARMEDICIN
Dato(er):
Fra 16-11-2016 til 16-11-2016
Sted:
Aarhus, NBG, M-aud
Kontaktperson:
Mads Radmer Jensen & Camilla Hoff
Beskrivelse
Hovedformålet med kurset er at øge den uddannelsessøgendes teoretiske viden om grundlaget for de undersøgelsesmetoder, som den uddannelsessøgende anvender i sin dagligdag. Kurset fokuserer på en basal forståelse af den underliggende teori og forståelsesmæssige nøglepunkter i de kliniske undersøgelser samt fortolkningen af disse. Selve den praktiske udførelse behandles summarisk, da dette må formodes lært i afdelingerne. Kurset er primært rettet mod læger i igangværende introduktionsforløb. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende, personer fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset.
Links:
TEORETISK KURSUS FOR INTRODUKTIONSLÆGER i KFNM
07-06-2017 til 08-06-2017
København ,  Danmark
Titel:
TEORETISK KURSUS FOR INTRODUKTIONSLÆGER i KFNM
Dato(er):
Fra 07-06-2017 til 08-06-2017
Sted:
København
Kontaktperson:
Mads Radmer Jensen
Beskrivelse
Formål: Hovedformålet med kurset er at øge den uddannelsessøgendes teoretiske viden om grundlaget for de undersøgelsesmetoder, som den uddannelsessøgende anvender i sin dagligdag. Indhold: Kurset fokuserer på en basal forståelse af den underliggende teori og forståelsesmæssige nøglepunkter i de kliniske undersøgelser samt fortolkningen af disse. Selve den praktiske udførelse behandles summarisk, da dette må formodes lært i afdelingerne. Kursusprogram: Foreløbigt program med emner er vedhæftet. Endeligt program med sted og undervisere følger. Målgruppe: Kurset er primært rettet mod læger i igangværende introduktionsforløb. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende, personer fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset. Tid og sted: Dag 1a: 7. juni 2017 – København (sted afventer, kl. 10-17) Dag 1b: 8. juni 2017 – København (sted afventer, kl. 9-16) Dag 2: Efterår 2017 – Århus Kurset ruller med ét delkursus halvårligt, således at fremtidige kursusdeltagere kan tilmelde sig eks. dag 2 i første omgang og senere dag 1 (a+b) næste gang den udbydes (og omvendt). Form: Overvejende katedrale oplæg, der veksler mellem grundlæggende teori og kliniske undersøgelser, suppleret med case-baseret deltageraktiverende undervisning. Andre forhold: Kurset afholdes i regi af DSKFNM og YNK. Kursusledere er Camilla Molich Hoff og Mads Radmer Jensen. Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus. Den danske lærebog ’Klinisk Nuklearmedicin’ kan anvendes som kursuslitteratur. Derudover vil der blive udsendt supplerende baggrundslitteratur (guidelines, oversigter, bogkapitler o.l.) og så vidt muligt også hand outs per mail forud for kurset. Kursusafgift: Kr. 1000,- for dag 1 (a+b) inkl. forplejning Kr. 500,- for dag 2 inkl. forplejning. Tilmelding: Skriftlig tilmelding fremsendes per mail til mads.radmer.jensen@regionh.dk senest 23. maj 2017. Kursusafgift kan indbetales til: Yngre Nuklearmedicineres Klub Lægernes Pensionskasse Reg. nr: 6771 Kontonr: 6365430 Imidlertid kan mange afdelinger ikke overføre penge direkte til bankkonti. Alternativt kan der derfor ved oplysning af EAN nummer (og evt. kontostreng) udstedes elektronisk faktura gennem DSKFNM.
Links:
Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling
04-06-2018 til 05-06-2018
Rigshospitalet, Glostrup,  Danmark
Titel:
Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling
Dato(er):
Fra 04-06-2018 til 05-06-2018
Sted:
Rigshospitalet, Glostrup
Kontaktperson:
Mads Radmer Jensen - mads.radmer.jensen@regionh.dk
Beskrivelse
Kurset er årligt tilbagevendende og afholdes i regi af Yngre Nuklearmedicineres Klub (YNK). Det består overvejende af teoretiske gennemgange af specialets rutineundersøgelser, som de fleste læger i introduktionsstilling beskæftiger sig med. Emnerne (se vedhæftede program) tager udgangspunkt i målbeskrivelsen. Underviserne er alle erfarne og engagerede. Undervisningsformen er blandet og består således af præsentationer og aktiverende øvelser. NB! Emnerne i programmet er fastlagt, men der kan forekomme ændringer i rækkefølgen. Anbefalet litteratur omfatter selskabet lærebog Klinisk Nuklearmedicin (ISBN 978-87-12-04692-9) Kurset kan være relevant for andre grupper fx. PhD studerende eller fysikere under uddannelse til hospitalsfysiker. Der vil være forplejning i form af let morgenbrød, frugt, frokost, kaffe, vand og kage. Kursisten skal selv arrangere evt. logi. Prisen for kurset er 1000 kr. Tilmelding til mads.radmer.jensen@ragionh.dk. Afdelingens EAN/GLN nummer skal oplyses og opkrævning af kursusafgift varetages af DSKFNM. Vi ser frem til at undervise mange interesserede og aktive kursister. Forespørgsler rettes til mads.radmer.jensen@regionh.dk eller på tlf. 2628 0698. Med venlig hilsen Camilla Molich Hoff og Mads Radmer Jensen
Links:
Introkursus i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin
02-11-2018 til 02-11-2018
Aarhus,  Danmark
Titel:
Introkursus i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin
Dato(er):
Fra 02-11-2018 til 02-11-2018
Sted:
Aarhus
Kontaktperson:
Mads Radmer Jensen & Camilla Hoff
Beskrivelse
EORETISK KURSUS FOR INTRODUKTIONSLÆGER I KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Kurset er primært rettet mod læger i igangværende introduktionsforløb. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende, personer fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset. Kurset fokuserer på en basal forståelse af den underliggende teori og forståelsesmæssige nøglepunkter i de kliniske undersøgelser samt fortolkningen af disse. Selve den praktiske udførelse behandles summarisk, da dette må formodes lært i afdelingerne. Sted: Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, M-auditoriet i bygning 3
Links:
Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling
11-06-2019 til 12-06-2019
Rigshospitalet, Glostrup,  Danmark
Titel:
Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling
Dato(er):
Fra 11-06-2019 til 12-06-2019
Sted:
Rigshospitalet, Glostrup
Kontaktperson:
Mads Radmer Jensen
Beskrivelse
Kurset er årligt tilbagevendende og afholdes i regi af Yngre Nuklearmedicineres Klub (YNK). Det består overvejende af teoretiske gennemgange af specialets rutineundersøgelser, som de fleste læger i introduktionsstilling beskæftiger sig med. Emnerne (se vedhæftede program) tager udgangspunkt i målbeskrivelsen. Underviserne er alle erfarne og engagerede. Undervisningsformen er blandet og består således af præsentationer og aktiverende øvelser. NB! Emnerne i vedhæftede program er fastlagt, men der kan forekomme ændringer i rækkefølgen. Anbefalet litteratur omfatter selskabet lærebog Klinisk Nuklearmedicin (ISBN 978-87-12-04692-9) Kurset kan være relevant for andre grupper fx. PhD studerende eller fysikere under uddannelse til hospitalsfysiker. Der vil være forplejning i form af let morgenbrød, frugt, frokost, kaffe, vand og kage. Kursisten skal selv arrangere evt. transport og logi. Prisen for kurset er 1000 kr. Tilmelding til mads.radmer.jensen@regionh.dk. Afdelingens EAN/GLN nummer skal oplyses og opkrævning af kursusafgift varetages af DSKFNM. Vi ser frem til at undervise mange interesserede og aktive kursister. Forespørgsler rettes til mads.radmer.jensen@regionh.dk eller på tlf. 2628 0698. Med venlig hilsen Camilla Molich Hoff og Mads Radmer Jensen
Links: