YNK

Yngre Nuklearmedicineres Klub

YNK er en sammenslutning af yngre læger i specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Selskabet blev dannet 24.3.1998 med første ordinære generalforsamling d. 6.11.1998. Formålet med gruppen er at øge sammenholdet medlemmerne imellem både for at få større faglig gennemslagskraft i bl.a. uddannelsesforhold, men også for at give nogle sociale muligheder. Alle yngre læger som har interesse i specialet kan søge om medlemsskab. Det kan være rent forskningsmæssigt (ex. PhD studerende med sin gang på en klin.fys. afdeling), eller fordi man overvejer at søge ind i specialet eller allerede er inde i specialet.
Stillinger og uddannelse
Er du interesseret i speciallægeuddannelsen kan du se mere herom på:

Speciallægeuddannelsen

Hvis du er interesseret i stilling i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - så check dette link ud:

sundhedsjob.dk - ledige stillinger til intro- og hoveduddannelse