YNK's Organisation

Bestyrelsen i YNK

Funktion Jobtitel Fornavn Efternavn Email
Formand Læge Camilla Hoff camilhof@rm.dk
Sekretær/Kasserer Læge Karen Buch-Olsen karen@buch-olsen.dk
Bestyrelsesmedlem Læge Esben A. Carlsen esben.a.carlsen@gmail.com
Suppleant Læge Navid Chitgar navidchitgar@gmail.com
Suppleant Læge Elisabeth Lundholm elisabet.lundholm@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Læge Maria Unni Rømer maria.unni.rømer@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Læge Camilla Bardram Johnbeck camilla.bardram.johnbeck.01@regionh.dk
Bestyrelsesmedlem Læge Sara Elisabeth Wallenius sara.elisabeth.wallenius@rsyd.dk
Bestyrelsesmedlem Læge Louise Brinth louise.brinth@frh.regionh.dk

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på generalforsamlingen. Bestyrelsen repræsenterer afdelingerne geografisk bredt og er kontaktled for henvendelser. Herudover skal bestyrelsen holde fingeren på pulsen og opsøge eventuelle forhold der er egnet til gennemgang i YNK´s regi.

Dagligdagen for en Yngre læge i Nuklearmedicin

Som yngre læge i nuklearmedicin har man en udfordrende og varierende dagligdag med kontakt til mange andre specialer. Arbejdsopgaverne er varierende og er blandt andet: Tolkning og beskrivelse af undersøgelser/scanninger af patienter ud fra den aktuelle kliniske kontekst. Tolkningen af hybridscanninger (SPECT /CT, PET/CT eller PET/MR) sker ofte i samarbejde med kollega i diagnostisk radiologi. @ Formidling af undersøgelsessvar og diagnoseforslag til henvisende læge. @ Deltagelse i tværfaglige kliniske konferencer, hvor man bidrager til videreudredning og behandling af patienter.\n @ Deltagelse i forskning og udvikling af nye metoder til diagnostik og behandling og skaber ny viden om fysiologi og patofysiologiske mekanismer. @ Hvis du vil vide mere om specialet og evt. besøge en afdeling indenfor specialet kan du kontakte bestyrelsesmedlemmer i YNK.

Medlemsskab af YNK

Indmeldelse?:

Henvendelse til YNKs Sekretær pr. email HUSK at opdatere informationer om e-mail til YNKs sekretær

Kontingent?:

Aktuelt udgør kontingentet 0 kr


Udmeldelse?:

Sker ved henvendelse til YNK's Sekretær