Forskning

Her kommer forskningsrelaterede emner, som igangværende PhD-studier, forsvar af PhD- og Dr.-afhandlinger, professorudnævnelser mm, samt forhåbentligt gensidig orientering om hvilke forskningsområder, der dyrkes på vore forskellige afdelinger.