Organisation

Bestyrelsen
Formand: Peter Hovind
Næstformand: Søren Hess
Sekretær: Dorthe Skovgaard
Speciallæge: Peter Michael Gørtz
Yngre læge: Camilla Molich Hoff
Bioanalytiker: Michael Werenberg Mikkelsen
Kemiker: Signe Inglev
Hospitalsfysiker: Peter Staanum
Medlemsskab af DSKFNM

Interesserede kan søge om medlemsskab i henhold til DSKFNM's love:

  • § 4, stk. 1. Som medlemmer kan optages læger, bioanalytikere, sygeplejersker, farmakonomer, ingeniører, fysikere, kemikere, farmaceuter, sekretærer, radiografer og studerende, samt andre der ved deres virksomhed medvirker til at opfylde og udvikle DSKFNM’s formål.
  • Stk. 2. Anmodning om optagelse ansøges on-line på DSKFNM’s hjemmeside. DSKFNM’s sekretær vurderer om ansøger kan optages. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.