Basis

Hjemsted for BASIS-gruppen: Bioanalytikere - Andre - Sygeplejersker - I - Specialet

MÅL- OG KOMPETENCEBESKRIVELSE for BASIS-gruppen Udarbejdet for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Maj 2004. Læs Forord.

Planlagte efteruddannelseskurser for basisgruppen kan ses under Møder og kurser

Rekvireringslister for Supplerende undervisningsmateriale til Bioanalytikeruddannelsen:

Materiale kan fås ved henvendelse til forfatteren. Nyt materiale kan komme på listen ved henvendelse til kontaktpersonen i øst og vest.

Idéer og forslag til emner/foredrag ved formøder inden ½-og Årsmøder sendes pr. mail eller pr. telefon til: Ida Kjær Robsøe.


Detaljer i nedenstående afsnit kræver at du er logget ind.

Møde-programmer og Referater m.m.

Kontaktpersoner for "BASIS-gruppen"


Kontaktoplysninger:

Adresse og telefonlister: