Afholdte arrangementer

Isotopkursus for Basisgruppen, 4.-8. Nov 2019
04-11-2019 til 08-11-2019
AUH lokale J116-112, plan 1,  Danmark
Basis-kursus

Isotopkursus for Basisgruppen, 4.-8. Nov 2019

Bioanalytikere, radiografer og sygeplejersker fra KFNM afdelinger, som har god praktisk erfaring i arbejdet med radioaktive isotoper. Max. 24 deltagere pga. max 6 /øvelse. At give deltagerne indblik i det teoretiske grundlag for praktisk arbejde med radioaktive isotoper, samt praktisk vejledning i forståelse af lovgivningen.

Kontaktperson

Lene E. Nielsen, lene.e.nielsen@clin.au.dk

 

Hvor og hvornår

AUH lokale J116-112, plan 1, 04-11-2019 - 08-11-2019

Danmark

Introkursus i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin
28-10-2019 til 28-10-2019
AUH, PJJB, konf rum J220-129,  Danmark
YNK

Introkursus i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin

Hovedformålet med kurset er at øge den uddannelsessøgendes teoretiske viden om grundlaget for de undersøgelsesmetoder, som den uddannelsessøgende anvender i sin dagligdag. Kurset er primært rettet mod læger i igangværende introduktionsforløb. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende, personer fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset.

Kontaktperson

Camilla Hoff & Mads Radmer Jensen

 

Hvor og hvornår

AUH, PJJB, konf rum J220-129, 28-10-2019 - 28-10-2019

Danmark

Link til Møde/Kursus:

EANM 2019
12-10-2019 til 16-10-2019
Barcelona ,  Spain
EANM

EANM 2019

The EANM’19 homepage has just been launched: https://eanm19.eanm.org/ EANM’19 – 32nd annual congress of the European Association of Nuclear Medicine. October 12-16, 2019 CCIB – Barcelona Spain

Kontaktperson

EANM

 

Hvor og hvornår

Barcelona , 12-10-2019 - 16-10-2019

Spain

Link til Møde/Kursus:

https://eanm19.eanm.org/

Vedhæftede filer:

PET-undersøgelse – hvad kan den bruges til?
26-09-2019 til 26-09-2019
Nuklearmedicin og PET, AUH,  Danmark
Basis-kursus

PET-undersøgelse – hvad kan den bruges til?

PET-undersøgelsen er kendt i mange patientudredningsforløb. Den har i mange år været en del af kræftpakkeforløbene, og der er også andre patientgrupper, hvor man kan bruge undersøgelsen til udredning af ikke-diagnosticerede patienter f.eks. demens, inflammation og uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, som kunne være kræft. På denne temadag gennemgås klinikkernes brug af PET til forskellige udredningsforløb. Der vil i undervisningen blive inddraget flere patientcases. Vi taler også taler om fremtiden - hvad der sker på området PET/MR.

Kontaktperson

kursus nr 06/19, se side 9 i vedhæftede pdf

 

Hvor og hvornår

Nuklearmedicin og PET, AUH, 26-09-2019 - 26-09-2019

Danmark

Kompendier
13-09-2019 til 13-09-2019
WWW,  Danmark
YNK

Kompendier

Louise Brinth og Ronan Berg har udarbejdet et lommekompendium og en formelsamling

Kontaktperson

YNK

 

Hvor og hvornår

WWW, 13-09-2019 - 13-09-2019

Danmark

Årsmøde 2019
13-09-2019 til 14-09-2019
ODEON konferencenter, Odense,  Danmark
DSKFNM

Årsmøde 2019

Se vedhæftede program. Tilmelding og flere informationer via "nemtilmeld" (se link), husk at udfylde alle relevante tillægsydelser. Tilmeldingsfrist: 23. August

Kontaktperson

Peter Gørtz: peter.michael.goertz.02@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

ODEON konferencenter, Odense, 13-09-2019 - 14-09-2019

Danmark

Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling
11-06-2019 til 12-06-2019
Rigshospitalet, Glostrup,  Danmark
YNK

Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling

Kurset er årligt tilbagevendende og afholdes i regi af Yngre Nuklearmedicineres Klub (YNK). Det består overvejende af teoretiske gennemgange af specialets rutineundersøgelser, som de fleste læger i introduktionsstilling beskæftiger sig med. Emnerne (se vedhæftede program) tager udgangspunkt i målbeskrivelsen. Underviserne er alle erfarne og engagerede. Undervisningsformen er blandet og består således af præsentationer og aktiverende øvelser. NB! Emnerne i vedhæftede program er fastlagt, men der kan forekomme ændringer i rækkefølgen. Anbefalet litteratur omfatter selskabet lærebog Klinisk Nuklearmedicin (ISBN 978-87-12-04692-9) Kurset kan være relevant for andre grupper fx. PhD studerende eller fysikere under uddannelse til hospitalsfysiker. Der vil være forplejning i form af let morgenbrød, frugt, frokost, kaffe, vand og kage. Kursisten skal selv arrangere evt. transport og logi. Prisen for kurset er 1000 kr. Tilmelding til mads.radmer.jensen@regionh.dk. Afdelingens EAN/GLN nummer skal oplyses og opkrævning af kursusafgift varetages af DSKFNM. Vi ser frem til at undervise mange interesserede og aktive kursister. Forespørgsler rettes til mads.radmer.jensen@regionh.dk eller på tlf. 2628 0698. Med venlig hilsen Camilla Molich Hoff og Mads Radmer Jensen

Kontaktperson

Mads Radmer Jensen

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, Glostrup, 11-06-2019 - 12-06-2019

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Knoglepatofysiologi, infektion og inflammation
22-05-2019 til 24-05-2019
Odense,  Danmark
A-kursus

Knoglepatofysiologi, infektion og inflammation

A-kursus

Kontaktperson

Søren Hess

 

Hvor og hvornår

Odense, 22-05-2019 - 24-05-2019

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Nordic Congress of Radiology 2019
22-05-2019 til 24-05-2019
København,  Danmark
Internationalt møde

Nordic Congress of Radiology 2019

1/2 årsmøde med radiologerne inkl. 2 dages nuklearmedicinsk program med fokus på prostatacancer samt infektion/inflammation. Afholdes i år som en nordisk kongres. Registrering er åben og billigst hvis tilmeldt inden 14. marts 2019.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

København, 22-05-2019 - 24-05-2019

Danmark

Link til Møde/Kursus:

http://www.ncr2019.dk/

Vedhæftede filer:

Bliv dus med gammakamera og PET-skanner
22-05-2019 til 22-05-2019
Sygehus Lillebælt, Vejle ,  Danmark
Basis-kursus

Bliv dus med gammakamera og PET-skanner

Bliv dus med gammakamera og PET-skanner – med fokus på kvalitetskontroller og billedrekonstruktion Gode billeder kræver god billedkvalitet. På dette kursus præsenteres skintillationsprincippet og billeddannelse. Der zoomes ind på funktion og kvalitetskontroller, både de daglige, månedlige og kvartalsvise. Vi gennemgår, hvad NEMA-testen er, og hvorfor den laves. Vi stiller skarpt på billedkvalitet. Hvordan man opnår den bedste billedkvalitet, herunder hvordan man skaber den bedste rekonstruktion af billeder. Vi diskuterer, hvilke valg der bliver taget, og hvad årsagen er til disse valg. I undervisningen vil teori blive understøttet med flere eksempler fra dagligdagen.

Kontaktperson

kursus nr 05/19, se side 8 i vedhæftede pdf

 

Hvor og hvornår

Sygehus Lillebælt, Vejle , 22-05-2019 - 22-05-2019

Danmark

CT-strålebeskyttelse
06-05-2019 til 07-05-2019
University College Lillebælt ,  Danmark
Basis-kursus

CT-strålebeskyttelse

I 2018 er der kommet ny lov og bekendtgørelse om strålebeskyttelse. På dette kursus får du helt styr på lovgrundlaget og bliver opdateret på alle de relevante emner: Dosis og strålebeskyttelse, strålebiologi, de forskellige CT-parametres indflydelse på dosis til patienten, billedkvalitet og kvalitetssikring. Kurset afvikles over to dage, og der indgår både forelæsninger, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde og øvelser på CT-skanner (Toshiba Aquillion Prime 80 slice). Der er tid til at udveksle erfaringer omkring CT og strålebeskyttelse og få forståelse for protokollens opbygning og de forskellige faktorers indvirkning på dosis og billedkvalitet. På kurset drøfter vi også, hvordan vi kan styrke synergien mellem faggrupperne, styrke den tværprofessionelle synergi og understøtte mulighed for udvikling. Det anbefales at deltage i netværksmiddag den 1. aften. Kursus nr 07/19 se link side 10

Kontaktperson

Fagchef Claus Brix, Radiografrådet - Kursus nr 07/19 - se link side 10

 

Hvor og hvornår

University College Lillebælt , 06-05-2019 - 07-05-2019

Danmark

Enodokrinologikursus
21-03-2019 til 22-03-2019
Regionshospital Viborg,  Danmark
Basis-kursus

Enodokrinologikursus

Kursus for basis personel og andre interesserede.

Kontaktperson

Jens Peder Paludan: jens.paludan@midt.rm.dk

 

Hvor og hvornår

Regionshospital Viborg, 21-03-2019 - 22-03-2019

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Sekretærkursus
15-11-2018 til 16-11-2018
Odense ,  Danmark
Nationalt kursus

Sekretærkursus

Kursus for nuklearmedicinske lægesekretærer. Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2018

Kontaktperson

Bente Stillingsborg, lægesekretær

 

Hvor og hvornår

Odense , 15-11-2018 - 16-11-2018

Danmark

Introkursus i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin
02-11-2018 til 02-11-2018
Aarhus,  Danmark
YNK

Introkursus i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin

EORETISK KURSUS FOR INTRODUKTIONSLÆGER I KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Kurset er primært rettet mod læger i igangværende introduktionsforløb. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende, personer fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset. Kurset fokuserer på en basal forståelse af den underliggende teori og forståelsesmæssige nøglepunkter i de kliniske undersøgelser samt fortolkningen af disse. Selve den praktiske udførelse behandles summarisk, da dette må formodes lært i afdelingerne. Sted: Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, M-auditoriet i bygning 3

Kontaktperson

Mads Radmer Jensen & Camilla Hoff

 

Hvor og hvornår

Aarhus, 02-11-2018 - 02-11-2018

Danmark

National PET/CT grp
02-11-2018 til 02-11-2018
PET center OUH,  DK
Nationalt møde

National PET/CT grp

Emner: PET/CT beskrivelsen PET/CT ved Colorektal cancer PET/CT ved mamma cancer

Kontaktperson

Karin Hjorthaug

 

Hvor og hvornår

PET center OUH, 02-11-2018 - 02-11-2018

DK

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

Børnesymposium
28-09-2018 til 28-09-2018
Rigshospitalet,  Danmark
Nationalt møde

Børnesymposium

Rigshospitalet holder den 28. september Børnesymposium med fokus på teenageren. Symposiet arrangeres af anæstæsisygplejersker på Rigshospitalet, Julie Marie centret, afsnit 4013 og sidste år holdt de et symposium med fokus på de mindre børn som var en kæmpe succes. I år holder de så symposium for en patientgruppe som er rigtigt svære at komme ind på livet af. Teenager er en patientgruppe som har det meget svært fordi mange sundhedspersoner tage fejl af dem. De er hverken voksne eller børn men forventes at være lidt af det hele. Vi håber at med det program som er blevet sammensat at få belyst og besvaret nogle af problematikkerne omkring teenagerne som patient. Dette børnesymposium er relevant for alle som arbejder med børn og unge og det er samtidigt en dag hvor man kan møde en masse kommende sparingspartnere. Kan varmt anbefales, se hele programmet her http://børnesymposium.dk/ for tilmelding kontakt: susanne.helene.christensen@regionh.dk Viktoria Setterberg Teamleder for børnegruppen, Klinik for klinisk fysiologi og nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet

Kontaktperson

Se beskrivelse

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, 28-09-2018 - 28-09-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

http://børnesymposium.dk/

Vedhæftede filer:

DSKFNMs årmøde 2018
07-09-2018 til 08-09-2018
Hotel Comwell Kolding,  Danmark
Nationalt møde

DSKFNMs årmøde 2018

Årsmøde og Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Kontaktperson

dskovgaard@dadlnet.dk

 

Hvor og hvornår

Hotel Comwell Kolding, 07-09-2018 - 08-09-2018

Danmark

Vedhæftede filer:

Årsmøde 2018
07-09-2018 til 08-09-2018
Comwell Kolding,  Danmark
DSKFNM

Årsmøde 2018

Se under Årsmøder

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Comwell Kolding, 07-09-2018 - 08-09-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

Gastro-hepatologi for basisgruppen
29-08-2018 til 30-08-2018
Hvidovre Hospital,  Danmark
Basis-kursus

Gastro-hepatologi for basisgruppen

Kursus i gastro-hepatologi for basis- personale i specialet. Tilmeldingsfrist d. 6. juli 2018. OBS! OBS! Tilmeldingsfristen er forlænget til d. 7. August 2018.

Kontaktperson

Pernille Lemvig pernille.lemvig@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Hvidovre Hospital, 29-08-2018 - 30-08-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

2nd European Congress of Medical Physics 2018
23-08-2018 til 25-08-2018
København,  Danmark
Internationalt møde

2nd European Congress of Medical Physics 2018

Den anden europæiske kongres om medicinsk fysik. Afholdes i København.

Kontaktperson

Theis Bacher

 

Hvor og hvornår

København, 23-08-2018 - 25-08-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

http://ecmp2018.org

Vedhæftede filer:

Neurokursus for basispersonale
06-06-2018 til 07-06-2018
Århus,  Danmark
Basis-kursus

Neurokursus for basispersonale

EUV-kursus i neuroundersøgelser. Målgruppen er basis.

Kontaktperson

Karoline Knudsen, Bioanalytiker, MMDI, ph.d. stud.

 

Hvor og hvornår

Århus, 06-06-2018 - 07-06-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

128_Kursusopslag_KFNM.pdf

Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling
04-06-2018 til 05-06-2018
Rigshospitalet, Glostrup,  Danmark
YNK

Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling

Kurset er årligt tilbagevendende og afholdes i regi af Yngre Nuklearmedicineres Klub (YNK). Det består overvejende af teoretiske gennemgange af specialets rutineundersøgelser, som de fleste læger i introduktionsstilling beskæftiger sig med. Emnerne (se vedhæftede program) tager udgangspunkt i målbeskrivelsen. Underviserne er alle erfarne og engagerede. Undervisningsformen er blandet og består således af præsentationer og aktiverende øvelser. NB! Emnerne i programmet er fastlagt, men der kan forekomme ændringer i rækkefølgen. Anbefalet litteratur omfatter selskabet lærebog Klinisk Nuklearmedicin (ISBN 978-87-12-04692-9) Kurset kan være relevant for andre grupper fx. PhD studerende eller fysikere under uddannelse til hospitalsfysiker. Der vil være forplejning i form af let morgenbrød, frugt, frokost, kaffe, vand og kage. Kursisten skal selv arrangere evt. logi. Prisen for kurset er 1000 kr. Tilmelding til mads.radmer.jensen@ragionh.dk. Afdelingens EAN/GLN nummer skal oplyses og opkrævning af kursusafgift varetages af DSKFNM. Vi ser frem til at undervise mange interesserede og aktive kursister. Forespørgsler rettes til mads.radmer.jensen@regionh.dk eller på tlf. 2628 0698. Med venlig hilsen Camilla Molich Hoff og Mads Radmer Jensen

Kontaktperson

Mads Radmer Jensen - mads.radmer.jensen@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, Glostrup, 04-06-2018 - 05-06-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

First Nordic Meeting on Personalized Medicine
30-05-2018 til 01-06-2018
Hotel Nyborg Strand ,  Danmark
Internationalt møde

First Nordic Meeting on Personalized Medicine

First Nordic Meeting on Personalized Medicine er en 2,5 dags konference, som finder sted på Hotel Nyborg Strand fra 30. maj - 1. juni 2018. Det videnskabelige program inkluderer sessioner indenfor personaliseret medicin (fx præcisionsmedicin i onkologi og kardiologi), og der er prominente talere fra Norden, Europa og USA. Socialt og videnskabeligt program mv. kan findes på hjemmesiden www.norpm2018.com. Early bird deadline er 31/03-2018.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Hotel Nyborg Strand , 30-05-2018 - 01-06-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

www.norpm2018.com

Vedhæftede filer:

ECV cancer Symposium 2018
30-05-2018 til 30-05-2018
Rigshospitalet, Auditorium 2,  DK
Nationalt møde

ECV cancer Symposium 2018

I takt med den hastige udvikling indenfor ECV cancer området og i erkendelse af at det tiltagende pres for adgang til hurtig diagnostik og behandling indenfor kræft behandlingen, er behovet for en national ECV dag tiltagende. Formålet med et nationalt ECV cancer symposium er, at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres. Endvidere er formålet at udbrede videns- og erfaringsdeling, samt at øge muligheden for at udvide netværket og samarbejdet på tværs af de regionale ECV centre, både mht. kliniske- og forskningsmæssige tiltag, sidstnævnte ved etablering af nationalt ECV forskningsråd under DECV eller et nationalt ECV forskningsnetværk. Håbet er endvidere at et nationalt ECV symposium kan fungere som platform for plenum diskussioner af nye eller eksisterende modaliteter, metoder eller behandlinger og samtidig udgøre et grundlag for eventuelle ændringsforslag til de nationale retningslinjer til DECV styregruppen.

Kontaktperson

Michael Achiam, Kirurgisk Gastroenterologisk klinik C, Abdominalcentret, Rigshospitalet. E-mail: michael.patrick.achiam.01@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, Auditorium 2, 30-05-2018 - 30-05-2018

DK

Link til Møde/Kursus:

Nuklearmedicinskt Vårmöte 2018 Sverige
16-05-2018 til 18-10-2018
Örebro,  Sverige
Internationalt møde

Nuklearmedicinskt Vårmöte 2018 Sverige

Nuklearmedicinskt Vårmöte 2018 i Sverige i Örebro 16-18 maj

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Örebro, 16-05-2018 - 18-10-2018

Sverige

Link til Møde/Kursus:

http://sfnmvarmotet.se/

Vedhæftede filer:

Nuklearmedicinsk apparatur- og isotopkursus
14-05-2018 til 18-05-2018
Metropol 2200 København N,  Danmark
Basis-kursus

Nuklearmedicinsk apparatur- og isotopkursus

Dette kursus er for dig, som arbejder med nuklearmedicinske undersøgelser og som ønsker en opdateret viden om arbejdet med radioaktive isotoper. Det faglige indhold: På dette kursus opnår du viden om: •Matematik og statistik •Isotop- og strålefysik •Gammakameraet og kvalitetskontrol •SPECT, PET, CT og MR •Dosimetri •Stråleberedskab og strålebeskyttelse •Radiofarmaci og strålebiologi

Kontaktperson

Birgit Dahlgren, Tlf.: +45 51632485 bida@phmetropol.dk

 

Hvor og hvornår

Metropol 2200 København N, 14-05-2018 - 18-05-2018

Danmark

Foredrags- og posterkonkurrence til Årsmøde 2018
19-04-2018 til 11-05-2018
Comwell Kolding,  Danmark
DSKFNM

Foredrags- og posterkonkurrence til Årsmøde 2018

Hermed invitation til poster- og foredragskonkurrence ved DSKFNM Årsmøde den 7-8 september 2018. Vi glæder os til at præsentere jer for et spændende program, og at se rigtig mange af jer til mødet! Vi håber, at I vil være med til at gøre poster- og foredragskonkurrencen spændende, ved endnu en gang at sende gode abstracts afsted. HUSK at abstracts til EANM også gerne må præsenteres ved årsmødet!

Kontaktperson

Camilla Hoff

 

Hvor og hvornår

Comwell Kolding, 19-04-2018 - 11-05-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

135_Abstract_Årsmøde 2018.pdf

Nuklearmedicinsk introduktionskursus - Aflyst!
11-04-2018 til 12-04-2018
Vejle,  Danmark
Basis-kursus

Nuklearmedicinsk introduktionskursus - Aflyst!

Kurset er aflyst / udskudt til efter sommerferien pga. mulighed for konflikt! Teoretisk introduktionskursus for basispersonale i klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Kurset er primært rettet mod bioanalytikere, radiografer, sygeplejersker, som er nyansatte eller har beskeden erfaring i specialet. Yderligere kan andet personale med relevant baggrund deltage i kurset. Kurset fokuserer på en basal gennemgang af de grundlæggende principper og undersøgelser, som udgør hjørnestenene i faget nuklearmedicin. Selve den praktiske udførelse behandles kun overfladisk, da dette må formodes lært i afdelingerne. Hurtig tilmelding tilrådet, da kurset er begrænset til 15 deltagere. Deltagerbetaling: 1000 kr. Kurset afholdes på Nuklearmedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, Beriderbakken 4, 7100 Vejle.

Kontaktperson

Boris Hoyer Mathiasen

 

Hvor og hvornår

Vejle, 11-04-2018 - 12-04-2018

Danmark

Metodekursus 4 (Molecular imaging)
05-02-2018 til 06-02-2018
Rigshospitalet,  DK
A-kursus

Metodekursus 4 (Molecular imaging)

Metodekursus 4 (Molecular imaging). Datoer følger.

Kontaktperson

Professor, dr.med. Andreas Kjær og overlæge, dr. med., PhD Anni Morsing

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, 05-02-2018 - 06-02-2018

DK

Link til Møde/Kursus:

mailto:Andreas.Kjaer@regionh.dk

Vedhæftede filer:

Billeddiagnostisk Årsmøde 2018
24-01-2018 til 26-01-2018
Odense Kongrescenter,  Danmark
Nationalt møde

Billeddiagnostisk Årsmøde 2018

Billeddiagnostisk Årsmøde 2018 i samarbejde med Dansk Radiologisk Selskab

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Odense Kongrescenter, 24-01-2018 - 26-01-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

http://2018.drs-aarsmoede.dk/

Introkursus i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin
02-01-2018 til 02-01-2018
Aarhus,  Danmark
Nationalt kursus

Introkursus i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin

TEORETISK KURSUS FOR INTRODUKTIONSLÆGER I KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Kurset er primært rettet mod læger i igangværende introduktionsforløb. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende, personer fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset. Kurset fokuserer på en basal forståelse af den underliggende teori og forståelsesmæssige nøglepunkter i de kliniske undersøgelser samt fortolkningen af disse. Selve den praktiske udførelse behandles summarisk, da dette må formodes lært i afdelingerne. Sted: Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, M-auditoriet i bygning 3

Kontaktperson

Mads Radmer Jensen & Camilla Hoff

 

Hvor og hvornår

Aarhus, 02-01-2018 - 02-01-2018

Danmark

PET-kursus
11-12-2017 til 12-12-2017
PET RH København,  Danmark
Basis-kursus

PET-kursus

Kurset gennemgår funktioner og opgaver i et PET afsnit. for bioanalytikere, radiografer og sygeplejersker

Kontaktperson

elin.maria.lindell@regionh.dk eller loida.eunice.saxtoft@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

PET RH København, 11-12-2017 - 12-12-2017

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Metodekursus 2 (CT og hybridteknikker)
04-12-2017 til 06-12-2017
Herlev Hospital,  DK
A-kursus

Metodekursus 2 (CT og hybridteknikker)

Metodekursus 2 (CT og hybridteknikker) Datoer for kursus følger

Kontaktperson

Overlæge. Ph.d. Helle W. Hendel

 

Hvor og hvornår

Herlev Hospital, 04-12-2017 - 06-12-2017

DK

Vedhæftede filer:

Symposium "Brain drainage and blood-brain barrier"
28-11-2017 til 28-11-2017
Auditorium 2 Rigshospitalet,  Danmark
Andre arrangementer

Symposium "Brain drainage and blood-brain barrier"

Brain drainage and blood-brain barrier in neuroinflammatory diseases - med internationale foredragsholdere

Kontaktperson

Henrik BW Larsson - henrik.bo.wiberg.larsson@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Auditorium 2 Rigshospitalet, 28-11-2017 - 28-11-2017

Danmark

Osteoporose og DEXA
16-11-2017 til 16-11-2017
Bispebjerg Hospital,  Danmark
Basis-kursus

Osteoporose og DEXA

Kursus dagen henvender sig til ALLE faggrupper, der udfører DEXA skanninger. Vi vil komme hele vejen rundt fra knoglens opbygning over osteoporose og til DEXA skanneren; eksempler, tolkning og guidelines Dagen er inklusiv forplejning

Kontaktperson

jytte.nielsen.01@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Bispebjerg Hospital, 16-11-2017 - 16-11-2017

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Møde i national PET/CT gruppe
10-11-2017 til 10-11-2017
PET center OUH,  DK
National PET-CT-Gruppe

Møde i national PET/CT gruppe

Emne: PET/CT ved malignt melanom

Kontaktperson

Karin Hjorthaug

 

Hvor og hvornår

PET center OUH, 10-11-2017 - 10-11-2017

DK

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

Isotopkursus
06-11-2017 til 10-11-2017
Aarhus,  Danmark
Basis-kursus

Isotopkursus

Isotopkursus for Basisgruppen 6. – 10. Nov. 2017 Aarhus Universitetshospital Målgruppe: Bioanalytikere, radiografer og sygeplejersker fra KFNM afdelinger, som har god praktisk erfaring i arbejdet med radioaktive isotoper. Max. 24 deltagere pga. max 6 /øvelse.

Kontaktperson

Lene E. Nielsen

 

Hvor og hvornår

Aarhus, 06-11-2017 - 10-11-2017

Danmark

Nyrenes patofysiologi
30-10-2017 til 31-10-2017
Skejby Sygehus,  DK
A-kursus

Nyrenes patofysiologi

Nyrenes patofysiologi

Kontaktperson

Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Frøkiær og overlæge, dr. med. Jørn Theil

 

Hvor og hvornår

Skejby Sygehus, 30-10-2017 - 31-10-2017

DK

Link til Møde/Kursus:

mailto:jf@ki.au.dk

Vedhæftede filer:

EANM kongres 2017
21-10-2017 til 25-10-2017
Wien,  Østrig
EANM

EANM kongres 2017

Præliminært program klart.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Wien, 21-10-2017 - 25-10-2017

Østrig

Onkologisk diagnostik og behandling
25-09-2017 til 28-09-2017
Rigshospitalet,  DK
A-kursus

Onkologisk diagnostik og behandling

Onkologisk diagnostik og behandling

Kontaktperson

Overlæge, ph.d. Annika Loft Jakobsen

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, 25-09-2017 - 28-09-2017

DK

Vedhæftede filer:

ÅRSMØDE 2017
15-09-2017 til 16-09-2017
Marienlyst, Helsingør,  Danmark
DSKFNM

ÅRSMØDE 2017

se vedhæftede program

Kontaktperson

Susanne Rasmussen

 

Hvor og hvornår

Marienlyst, Helsingør, 15-09-2017 - 16-09-2017

Danmark

Lungerne i en klinisk nuklearfysiologs perspektiv
25-08-2017 til 25-08-2017
Rigshospitalet,  Danmark
Professor-tiltrædelse

Lungerne i en klinisk nuklearfysiologs perspektiv

I anledning af min tiltrædelsesforelæsning som professor ved Københavns Universitet, fredag den 25. august 2017, inviteres I til at overvære forelæsningen, som afholdes i Auditorium 1 på Rigshospitalet kl. 14-15. Der er efterfølgende reception fra kl. 15 til 17. hilsen Jann Mortensen

Kontaktperson

Vibeke Rønn

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, 25-08-2017 - 25-08-2017

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

Kinetic modelling of PET tracers in osteomyelitis
09-06-2017 til 09-06-2017
Orangeriet Dyrlægevej 36 Frb,  Danmark
PhD-Forsvar

Kinetic modelling of PET tracers in osteomyelitis

Fredag den 9. juni kl. 13:30 forsvarer hospitalsfysiker Lars Jødal sin ph.d.-afhandling i auditoriet "Orangeriet", Dyrlægevej 36, 1870 Frederiksberg C. Afhandlingen har titlen: "Kinetic modelling of PET tracer uptake in a porcine S. aureus osteomyelitis model"

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Orangeriet Dyrlægevej 36 Frb, 09-06-2017 - 09-06-2017

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

Komplekse kliniske studiedesign
08-06-2017 til 08-06-2017
København,  Danmark
Nationalt møde

Komplekse kliniske studiedesign

Lægemiddelstyrelsen ønsker at være i dialog med vores samarbejdspartnere, og derfor inviterer vi nu til det andet faglige debatmøde i rækken. Den 8. juni 2017 sætter vi fokus på kliniske forsøg. Vi arbejder på at samle en række oplægsholdere, som kan sørge for, at vi kommer godt rundt om emnet. Der vil være tid til både oplæg, debat og networking. Læs meget mere i den vedlagte invitation (både dansk og engelsk version). Svar udbedes senest den 2. juni 2017 til dkma@dkma.dk og angiv venligst i din mail navne på deltagere, og hvis der er engelsktalende deltagere. I er velkomne til at videresende invitationen til fx medlemmer af jeres organisationer. Vi håber, at I vil bakke op om en faglig debat om kliniske forsøg!

Kontaktperson

Marie Pinholt Krabbe, mpk@dadl.dk. Tilmelding dkma@dkma.dk

 

Hvor og hvornår

København, 08-06-2017 - 08-06-2017

Danmark

TEORETISK KURSUS FOR INTRODUKTIONSLÆGER i KFNM
07-06-2017 til 08-06-2017
København ,  Danmark
YNK

TEORETISK KURSUS FOR INTRODUKTIONSLÆGER i KFNM

Formål: Hovedformålet med kurset er at øge den uddannelsessøgendes teoretiske viden om grundlaget for de undersøgelsesmetoder, som den uddannelsessøgende anvender i sin dagligdag. Indhold: Kurset fokuserer på en basal forståelse af den underliggende teori og forståelsesmæssige nøglepunkter i de kliniske undersøgelser samt fortolkningen af disse. Selve den praktiske udførelse behandles summarisk, da dette må formodes lært i afdelingerne. Kursusprogram: Foreløbigt program med emner er vedhæftet. Endeligt program med sted og undervisere følger. Målgruppe: Kurset er primært rettet mod læger i igangværende introduktionsforløb. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende, personer fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset. Tid og sted: Dag 1a: 7. juni 2017 – København (sted afventer, kl. 10-17) Dag 1b: 8. juni 2017 – København (sted afventer, kl. 9-16) Dag 2: Efterår 2017 – Århus Kurset ruller med ét delkursus halvårligt, således at fremtidige kursusdeltagere kan tilmelde sig eks. dag 2 i første omgang og senere dag 1 (a+b) næste gang den udbydes (og omvendt). Form: Overvejende katedrale oplæg, der veksler mellem grundlæggende teori og kliniske undersøgelser, suppleret med case-baseret deltageraktiverende undervisning. Andre forhold: Kurset afholdes i regi af DSKFNM og YNK. Kursusledere er Camilla Molich Hoff og Mads Radmer Jensen. Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus. Den danske lærebog ’Klinisk Nuklearmedicin’ kan anvendes som kursuslitteratur. Derudover vil der blive udsendt supplerende baggrundslitteratur (guidelines, oversigter, bogkapitler o.l.) og så vidt muligt også hand outs per mail forud for kurset. Kursusafgift: Kr. 1000,- for dag 1 (a+b) inkl. forplejning Kr. 500,- for dag 2 inkl. forplejning. Tilmelding: Skriftlig tilmelding fremsendes per mail til mads.radmer.jensen@regionh.dk senest 23. maj 2017. Kursusafgift kan indbetales til: Yngre Nuklearmedicineres Klub Lægernes Pensionskasse Reg. nr: 6771 Kontonr: 6365430 Imidlertid kan mange afdelinger ikke overføre penge direkte til bankkonti. Alternativt kan der derfor ved oplysning af EAN nummer (og evt. kontostreng) udstedes elektronisk faktura gennem DSKFNM.

Kontaktperson

Mads Radmer Jensen

 

Hvor og hvornår

København , 07-06-2017 - 08-06-2017

Danmark

Link til Møde/Kursus:

DSMF dag 2017
22-05-2017 til 22-05-2017
Fænø Sund, Middelfart.,  Danmark
Nationalt møde

DSMF dag 2017

Dansk Selskab for Medicinsk Fysiks symposium er i 2017 erstattet af et endags arrangement med foredrag og generalforsamling i Middelfart. Mødet afholdes sammen med Dansk Fysisk Selskab.

Kontaktperson

Theis Bacher

 

Hvor og hvornår

Fænø Sund, Middelfart., 22-05-2017 - 22-05-2017

Danmark

Link til Møde/Kursus:

www.dsmf-symposium.dk

Vedhæftede filer:

Dansk Uroradiologisk Selskabs årsmøde
05-05-2017 til 05-05-2017
Aarhus Uni.hospital, Skejby,  Danmark
Nationalt møde

Dansk Uroradiologisk Selskabs årsmøde

Pædiatrisk uroradiolgi, complekse renale cyster, guidelines hæmaturi

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Aarhus Uni.hospital, Skejby, 05-05-2017 - 05-05-2017

Danmark

Link til Møde/Kursus:

www.uroradiologi.dk

Vedhæftede filer:

Testarrangement
10-03-2017 til 12-03-2017
Her,  DK
BASIS-ERFA-Grp

Testarrangement

Test

Kontaktperson

Webmaster

 

Hvor og hvornår

Her, 10-03-2017 - 12-03-2017

DK

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

CNS Interessegruppemøde
09-03-2017 til 09-03-2017
PET Centret, OUH,  Danmark
Nationalt møde

CNS Interessegruppemøde

Vi afholder 1. halvårsmøde i den nyoprettede CNS interessegruppe. Emnet for mødet er "Demensdiagnostik" med hovedfokus på FDG PET, men amyloid PET og DaT SPECT bliver også berørt. Se vedhæftede program.

Kontaktperson

Per Borghammer (perborgh@rm.dk)

 

Hvor og hvornår

PET Centret, OUH, 09-03-2017 - 09-03-2017

Danmark

Link til Møde/Kursus:

EUROPEAN SPIROMETRY DRIVING LICENCE
03-03-2017 til 06-10-2017
København,  Danmark
Nationalt kursus

EUROPEAN SPIROMETRY DRIVING LICENCE

European Spirometry Driving Licence (ESDL) [Spirometri-kørekort] er et internationalt kursus under European Respiratory Society (ERS), som er godkendt til at kunne afholdes i Danmark (ESDL-DK) og godkendt af Dansk Lungemedicinsk Selskab. Kurset afholdes på 2 dage: 3. marts 2017 (Del 1) og 6. oktober 2017 (Del 2), hvor deltagere forventes at deltage på begge dele. Formålet er At kvalitetssikre lungefunktionsmålingen: spirometri. At sikre en viden, der resulterer i korrekt udførsel af spirometri At udbrede internationale rekommandation for udførsel af spirometri. At give sundhedsfagligt personale faglig indsigt i apparatur, lungernes anatomi og fysiologi, kalibrering og rengøring At tolke undersøgelsesresultaterne At gennemføre praktiske målinger af spirometri, kalibreringer og blive introduceret for forskelligt apparatur.

Kontaktperson

Jann Mortensen

 

Hvor og hvornår

København, 03-03-2017 - 06-10-2017

Danmark

DACAPO II - AFLYST
03-03-2017 til 03-03-2017
Odense Universitetshospital,  Danmark
DACAPO

DACAPO II - AFLYST

Kurserne er forbeholdt speciallæger og skal give en opdatering på udvalgte emner fra årets hoveduddannelseskurser. I denne omgang efterårets kurser i ”Kardiovaskulær patofysiologi” og ”Endokrin og mavetarmkanalens patofysiologi”. Se nærmere i vedhæftede præliminære program.

Kontaktperson

Søren Hess (soeren.hess@rsyd.dk)

 

Hvor og hvornår

Odense Universitetshospital, 03-03-2017 - 03-03-2017

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Diagnostik af infektion og inflammation
27-02-2017 til 28-02-2017
Odense Universitetshospital,  Danmark
Basis-kursus

Diagnostik af infektion og inflammation

Indblik i forskellige Nuklearmedicinske metoder til diagnostik af infektion og inflammation samt mulighed for videndeling.

Kontaktperson

Bioanalytikerunderviser, Pia Christensen, pia.thinggaard.christensen@rsyd.dk, tlf. 30171882

 

Hvor og hvornår

Odense Universitetshospital, 27-02-2017 - 28-02-2017

Danmark

Symposium " Molecular Imaging Agents in Medicine"
13-02-2017 til 15-02-2017
Groningen ,  The Netherlands
Internationalt kursus

Symposium " Molecular Imaging Agents in Medicine"

First announcement International Symposium

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Groningen , 13-02-2017 - 15-02-2017

The Netherlands

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

4th NACP Symposium: Bridging imaging and therapy
06-02-2017 til 08-02-2017
Oslo,  Norge
Internationalt møde

4th NACP Symposium: Bridging imaging and therapy

4th NACP Symposium: Bridging imaging and therapy

Kontaktperson

Theis Bacher

 

Hvor og hvornår

Oslo, 06-02-2017 - 08-02-2017

Norge

Vedhæftede filer:

DRS årsmøde
25-01-2017 til 27-01-2017
Hotel Radisson Blu, Århus,  Danmark
Nationalt møde

DRS årsmøde

Dansk Radiologisk Selskab holder årsmøde i samarbejde med DSKFNM og DUDS

Kontaktperson

Registreringen er åben

 

Hvor og hvornår

Hotel Radisson Blu, Århus, 25-01-2017 - 27-01-2017

Danmark

Link til Møde/Kursus:

www.drs-aarsmoede.dk

Vedhæftede filer:

96_Årsmøde 2017 final.pdf

Isotopteknik 1
23-01-2017 til 17-04-2017
August Krogh Inst. Kbh. Univ.,  DK
A-kursus

Isotopteknik 1

Isotopteknik 1 - ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling” Hver mandag og fredag fra ultimo januar til medio april 2017. Eksternt kursus ”Isotopteknik 1” – kan enten tages i København eller i Århus. I København afholdes kursus under Københavns Universitet ved Lektor Steen Laugesen Hansen, ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling”, i foråret 2017. I Århus bliver kurset afholdt under Århus Universitet ved Professor Jørgen Frøkiær, ”Biomedicinsk isotopteknik”, hvert tredje år, sidst i foråret 2016. Forventet termin for næste kursus i Århus: forår 2019.

Kontaktperson

Lektor Steen Laugesen Hansen

 

Hvor og hvornår

August Krogh Inst. Kbh. Univ., 23-01-2017 - 17-04-2017

DK

Link til Møde/Kursus:

mailto:slh@nbi.ku.dk

Vedhæftede filer:

Albert Gjedde Inaugural Seminar
16-12-2016 til 16-12-2016
Odense ,  Danmark
Professor-tiltrædelse

Albert Gjedde Inaugural Seminar

On the occasion of Professor Albert Gjedde’s appointment as Adjunct Professor of Translational Neuropsychiatric Research at the University of Southern Denmark, the university's Faculty of Health Sciences holds an inaugural symposium on Friday 16 December 2016 at 13:30-15:30 in the auditorium of J. B. Winsløws Vej 25, 5000 Odense C All members and other stakeholders are kindly invited to participate in the symposium and the subsequent reception. Please note that registration is required

Kontaktperson

charlotte.larsen@rsyd.dk

 

Hvor og hvornår

Odense , 16-12-2016 - 16-12-2016

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Berzelius Symposium 93: Thrombosis and Embolism
17-11-2016 til 18-11-2016
Stockholm,  Sverige
Internationalt møde

Berzelius Symposium 93: Thrombosis and Embolism

This international conference will cover advances, breakthroughs and important aspects of thrombosis and embolism from basic research through clinical manifestations and diagnostic considerations to the treatment and follow-up. Deadline for abstract submission: 15 October 2016. Arranged by the Swedish Society of Medicine in cooperation with Karolinska Institutet Organizing committee: Md. Shahidul Islam (chair) Sweden, Marika Bajc, Sweden, Alun H. Davies, UK, Søren Hess, Denmark, Paolo Prandoni, Italy, Raveena Ravikumar, UK

Kontaktperson

Søren Hess (soeren.hess@rsyd.dk)

 

Hvor og hvornår

Stockholm, 17-11-2016 - 18-11-2016

Sverige

Link til Møde/Kursus:

www.sls.se/thrombosis

Vedhæftede filer:

91_SLS programme_1608_BZ93.pdf

TEORETISK KURSUS FOR INTROLÆGER I NUKLEARMEDICIN
16-11-2016 til 16-11-2016
Aarhus, NBG, M-aud,  Danmark
YNK

TEORETISK KURSUS FOR INTROLÆGER I NUKLEARMEDICIN

Hovedformålet med kurset er at øge den uddannelsessøgendes teoretiske viden om grundlaget for de undersøgelsesmetoder, som den uddannelsessøgende anvender i sin dagligdag. Kurset fokuserer på en basal forståelse af den underliggende teori og forståelsesmæssige nøglepunkter i de kliniske undersøgelser samt fortolkningen af disse. Selve den praktiske udførelse behandles summarisk, da dette må formodes lært i afdelingerne. Kurset er primært rettet mod læger i igangværende introduktionsforløb. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende, personer fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset.

Kontaktperson

Mads Radmer Jensen & Camilla Hoff

 

Hvor og hvornår

Aarhus, NBG, M-aud, 16-11-2016 - 16-11-2016

Danmark

Møde i Nationale PET/CT-gruppe
11-11-2016 til 11-11-2016
PET-Centret, OUH,  Danmark
National PET-CT-Gruppe

Møde i Nationale PET/CT-gruppe

Møde om PET/CT-scanningers udførelse, ny viden guidelines mm

Kontaktperson

Karin Hjorthaug

 

Hvor og hvornår

PET-Centret, OUH, 11-11-2016 - 11-11-2016

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

Sekretærkursus
10-11-2016 til 11-11-2016
Vejle Sygehus,  Danmark
Basis-kursus

Sekretærkursus

At give deltagerne indblik i fysiologi og anatomi, samt en forståelse for de forskellige former for diagnostiske modaliteter der benyttes i specialet. Max. 15 deltagere

Kontaktperson

Anette Blom Sørensen

 

Hvor og hvornår

Vejle Sygehus, 10-11-2016 - 11-11-2016

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Endokrin og mave-tarmkanalens patofysiologi
07-11-2016 til 09-11-2016
Rigshospitalet/Hvidovre Hosp,  Danmark
A-kursus

Endokrin og mave-tarmkanalens patofysiologi

Kursisterne skal kunne redegøre for principperne ved endokrinologisk, gastroenterologisk og hepatologisk diagnostik og behandling. Der undervises i hormonlære, biokemisk analyseteknik, funktionsprøver, diagnostiske strategier, billeddiagnostik og lokalisation af endokrine tumorer. Kursisterne skal opnå kendskab til de enkelte endokrine kirtlers sygdomme, diagnostik og behandling af endokrinologiske tilstande i klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk regi, herunder særlig indgående kendskab til radiojodbehandling. Der lægges vægt på diagnostiske problemformuleringer inden for gastro-hepatologien med fokus på metabolisk, nuklearmedicinsk og hæmodynamisk udredning samt patofysiologiske aspekter ved lever- og mavetarmsygdomme. Der undervises i skintigrafiske teknikker til vurdering af abdominale inflammatoriske processer, abdominal blødning, sygdomme i galdevejene samt galdesyremetabolisme. Evalueringsmetode: Afsluttende MC opgaver.

Kontaktperson

Overlæge Peter Oturai og Professor, dr.med. Søren Møller Email: Peter.Sandor.Oturai@regionh.dk; Soeren.Moeller@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet/Hvidovre Hosp, 07-11-2016 - 09-11-2016

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

Kardiovaskulær patofysiologi
25-10-2016 til 28-10-2016
Rigshospitalet,  Danmark
A-kursus

Kardiovaskulær patofysiologi

Kursisterne skal opnå kendskab til hjertets patofysiologi samt til almindelige og avancerede klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske metoder til at vurdere myokardieiskæmi og -metabolisme, kardial elektrofysiologi og pumpefunktion. Hovedvægten lægges på patofysiologisk forståelse af ventriklernes pumpefunktion, myokardiets perfusion og udvikling af myokardieiskæmi Der undervises i myokardieskintigrafi med SPECT, isotopskintigrafi, viability undersøgelser med PET, funktionel MR-diagnostik, funktionsvurdering med ekkokardiografi og Doppler-ultralyd samt betydningen af neuroendokrine markører til vurdering af hjerteinsufficiens. Tryk- og flowmåling, CT-angiografi, koronararteriografi og revaskulariseringsteknikker omtales. Kursisterne skal kunne redegøre for de almindeligste kredsløbssygdommes patofysiologi og klinik. Der lægges hovedvægt på diagnostik/terapeutisk problemformulering og relevant udførelse af generelle og specielle klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske undersøgelser herunder pletysmografi, direkte og indirekte trykmåling, kredsløbsregulation i perifere væv, vasospastiske arteriesygdomme, okklusive arteriesygdomme, principper ved medicinsk og kirurgisk behandling, amputationsproblemer.

Kontaktperson

Philip Hasbak, Philip.Hasbak@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, 25-10-2016 - 28-10-2016

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

EANM Congres 2016
15-10-2016 til 19-10-2016
Barcelona ,  Spanien
EANM

EANM Congres 2016

Den årlige EANM kongres

Kontaktperson

susanne rasmussen

 

Hvor og hvornår

Barcelona , 15-10-2016 - 19-10-2016

Spanien

Link til Møde/Kursus:

http://eanm16.eanm.org/

Vedhæftede filer:

Artery 16kongres
13-10-2016 til 16-10-2016
Hotel Scandic,  Danmark
Internationalt kursus

Artery 16kongres

ARTERY 16 is targeted at basic and clinical researchers as well as biomedical engineers working on arterial structure and function and its interaction with various organs such as the heart, kidney and brain and biological systems such as glucose regulation, lipids and inflammation. fristen for ”late breaking abstract submissions” i yderligere 14 dage

Kontaktperson

Niels Wiiberg Niels.Wiinberg@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Hotel Scandic, 13-10-2016 - 16-10-2016

Danmark

Vedhæftede filer:

IAEA's conference IMIC 2016
10-10-2016 til 14-10-2016
Wien,  Østrig
Internationalt møde

IAEA's conference IMIC 2016

Dear Colleagues, In view of the global burden of cardiovascular diseases and the fundamental role of diagnostic imaging in their management, the IAEA is happy to announce that it is organizing the second International Conference on Integrated Medical Imaging in Cardiovascular Diseases (IMIC 2016) to be held at its Headquarters in Vienna, Austria from 10-14 October 2016. No registration fee is required for the conference. An appropriate number of Continuing Medical Education (CME) credits will be awarded to participants.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Wien, 10-10-2016 - 14-10-2016

Østrig

DSKFNMs Årsmøde
16-09-2016 til 17-09-2016
Kolding, hotel Comwell Kolding,  Danmark
DSKFNM

DSKFNMs Årsmøde

Programmet for DSKFNM's Årsmøde 2016 er nu fastlagt. Se vedhæftede program. Tilmelding til Årsmødet åbner d. 1.7.

Kontaktperson

Susanne.lone.rasmussen@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Kolding, hotel Comwell Kolding, 16-09-2016 - 17-09-2016

Danmark

Link til Møde/Kursus:

2016 World Molecular Imaging Congress
07-09-2016 til 10-09-2016
New York,  New York, USA
Internationalt møde

2016 World Molecular Imaging Congress

2016 World Molecular Imaging Congress Registration now open!

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

New York, 07-09-2016 - 10-09-2016

New York, USA

Link til Møde/Kursus:

http://www.wmis.org/meetings/

Vedhæftede filer:

DACAPO Kursus
03-09-2016 til 03-09-2016
Odense Universitetshospital,  Danmark
DSKFNM

DACAPO Kursus

DACAPO kursus for speciallæger. Emnerne er respirationfysiologi, især SPECT/CT og knogler (PET/CT), infektion og inflammation (FDG-PET/CT). Tilmelding via mail til Susanne Rasmussen

Kontaktperson

Susanne Rasmussen --susanne.lone.rasmussen@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Odense Universitetshospital, 03-09-2016 - 03-09-2016

Danmark

Europæisk Thyroidea kongres (ETA)
03-09-2016 til 06-09-2016
København,  Denmark
Internationalt møde

Europæisk Thyroidea kongres (ETA)

Se info via link. Bemærk at medlemmer af DSKFNM har mulighed for at købe dagsbilletter til kun 50 EUR! :-) Gå ind på www.ETA2016.com og se foreløbig program Vedr. registrering vælg: “Danish Endocrine Society”. booking code: 2204

Kontaktperson

Ovl. Birthe Nygaard, Endokrinologisk Afd., Herlev Hospital

 

Hvor og hvornår

København, 03-09-2016 - 06-09-2016

Denmark

Link til Møde/Kursus:

http://www.eta2016.com/

Vedhæftede filer:

SNM Congress 2016
11-06-2016 til 15-06-2016
San Diego, California,  USA
Internationalt møde

SNM Congress 2016

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Annual Meeting 2016

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

San Diego, California, 11-06-2016 - 15-06-2016

USA

Vedhæftede filer:

Teoretisk kursus for Intro-læger 2016
06-06-2016 til 07-06-2016
Bispebjerg Hospital,  DK
Nationalt kursus

Teoretisk kursus for Intro-læger 2016

TEORETISK KURSUS FOR INTRODUKTIONSLÆGER I KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN Formål: Hovedformålet med kurset er at øge den uddannelsessøgendes teoretiske viden om grundlaget for de undersøgelsesmetoder, som den uddannelsessøgende anvender i sin dagligdag. Indhold: Kurset fokuserer på en basal forståelse af den underliggende teori og forståelsesmæssige nøglepunkter i de kliniske undersøgelser samt fortolkningen af disse. Selve den praktiske udførelse behandles summarisk, da dette må formodes lært i afdelingerne. Kursusprogram: Følger i april 2016.

Kontaktperson

Mads Radmer Jensen

 

Hvor og hvornår

Bispebjerg Hospital, 06-06-2016 - 07-06-2016

DK

Nuklearmedicinska Vårmöte och Utbildningsdag
18-05-2016 til 20-05-2016
Jönköping,  Sverige
Internationalt møde

Nuklearmedicinska Vårmöte och Utbildningsdag

se http://www.trippus.se/eventus/userfiles/66755.pdf for program

Kontaktperson

sfnm.nuklear@gmail.com

 

Hvor og hvornår

Jönköping, 18-05-2016 - 20-05-2016

Sverige

Link til Møde/Kursus:

http://www.sfnmvarmotet.se/

Vedhæftede filer:

Kuopio Symposium on PET Imaging
16-05-2016 til 17-05-2016
Kuopio University Hospital,  Finland
Internationalt møde

Kuopio Symposium on PET Imaging

Preliminary program til "First Kuopio Symposium on PET Imaging and Radiotracer Production 2016". Mødet arrangeres i samarbejde med Nordic Association of Clinical Physics (NACP)

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Kuopio University Hospital, 16-05-2016 - 17-05-2016

Finland

Scandinavian Society of Neuro-Oncology Meeting
12-05-2016 til 21-05-2016
Odd Fellow Palace, Copenhagen,  Denmark
Internationalt møde

Scandinavian Society of Neuro-Oncology Meeting

SNOG (Scandinavian Society of Neuro-Oncology) is a multidisciplinary organization dedicated to promoting advances in the field of brain tumors through research and education. It is with great pleasure that we invite you to participate in the SNOG Meeting 2016 the 19th to 21st of May in the Odd Fellow Palace in Copenhagen, Denmark. At this meeting scientists and clinicians working with brain tumors will be able to present novel results in poster sessions and oral presentations and prominent invited speakers will discuss important topics in Neuro-Oncology.

Kontaktperson

Dr. Hans Skovgaard Poulsen, President of SNOG

 

Hvor og hvornår

Odd Fellow Palace, Copenhagen, 12-05-2016 - 21-05-2016

Denmark

Vedhæftede filer:

Bevægeapparatets patofysiologi & Inflammation
11-05-2016 til 13-05-2016
Odense Universitets Hospital,  Danmark
A-kursus

Bevægeapparatets patofysiologi & Inflammation

Kurset tager udgangspunkt målbeskrivelsens kompetencer 6 og 7. Mål og indhold: At kursisterne kan demonstrere kendskab til knoglesystemets patoanatomi og patofysiologi samt indsigt i almindelig og avanceret klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk funktionsdiagnostik i relation hertil, herunder styrker og svagheder, normalvarianter samt pitfalls ved de enkelte modaliteter.

Kontaktperson

Overlæge, klinisk lektor Søren Hess, E-mail: Soeren.hess@rsyd.dk

 

Hvor og hvornår

Odense Universitets Hospital, 11-05-2016 - 13-05-2016

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

European Symposium On Paediatric Nuclear Medicine
05-05-2016 til 08-02-2016
Barcelona,  Spanien
Internationalt møde

European Symposium On Paediatric Nuclear Medicine

The programme includes 5 half-a-day sessions with 6 invited and 7 interactive sessions as well as 5 oral and electronic poster presentations on the following topics: - Bone PET and SPECT-CT. - Gastro-Esophageal reflux and lung aspiration. - Congenital hydronephrosis. - Renogram versus other imaging modalities. - Dose reduction. - Neuroblastoma: focus on quantification. - Hodgkin Lymphoma: PET-CT for treatment tayloring and radiotherapy planning. - High grade brain tumours. - Update on neuroblastoma imaging. - Lymphoma: results of Euronet trial and new trends

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Barcelona, 05-05-2016 - 08-02-2016

Spanien

Vedhæftede filer:

2'nd Odense Spring Meeting
11-04-2016 til 13-04-2016
Odense,  Danmark
Nationalt møde

2'nd Odense Spring Meeting

Clinical Molecular Imaging: Lynchpin of Modern Healthcare

Kontaktperson

Prof.: Poul-Flemming Højlund Carlsen

 

Hvor og hvornår

Odense, 11-04-2016 - 13-04-2016

Danmark

Link til Møde/Kursus:

http://odensespringmeeting.com/

Nancytest
10-04-2016 til 10-04-2016
Her,  DK
Andre arrangementer

Nancytest

Test af arrangement

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Her, 10-04-2016 - 10-04-2016

DK

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

Møde i Nationale PET/CT-gruppe
08-04-2016 til 08-04-2016
PET-Centeret, OUH,  DK
National PET-CT-Gruppe

Møde i Nationale PET/CT-gruppe

Se vedhæftede fil: "Møde i Nationale...." med bilag.

Kontaktperson

Ovl. Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk Afd. & PET Center, AUH

 

Hvor og hvornår

PET-Centeret, OUH, 08-04-2016 - 08-04-2016

DK

5'th European Conference on Clinical Neuroimaging
14-03-2016 til 15-03-2016
Rom,  Italien
Internationalt møde

5'th European Conference on Clinical Neuroimaging

The 2016 conference will gather physicians and researchers of all imaging modalities (PET, MRI, SPECT) under the auspices of the two Imaging European Societies: the European Association of Nuclear Medicine (EANM) and the European Society for Radiology (ESR). This conference will be an opportunity to review some of the major aspects of neuroimaging in neurology and psychiatry while studying new research perspectives in these fields. We will focus on MRI, PET imaging, as well as new imaging modalities such as PET/MR. Alzheimer’s Disease, Movement Disorders, Brain tumors, PET-MRI : methodology and clinical application, Modeling and other brain diseases.

Kontaktperson

Ian Law

 

Hvor og hvornår

Rom, 14-03-2016 - 15-03-2016

Italien

Link til Møde/Kursus:

http://www.euroccn.com

Vedhæftede filer:

Fællesmøde med DRS 2016 og ½-Årsmøde i DSKFNM
27-01-2016 til 29-01-2016
Hotel HC Andersen, Odense,  Danmark
Nationalt møde

Fællesmøde med DRS 2016 og ½-Årsmøde i DSKFNM

Det årlige fællesmøde med DRS - se mere via nedestående link

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Hotel HC Andersen, Odense, 27-01-2016 - 29-01-2016

Danmark

LVS' Årsmøde 2016
22-01-2016 til 22-01-2016
København,  Danmark
Nationalt møde

LVS' Årsmøde 2016

LVS' Årsmøde 2016 - se vedhæftede program

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

København, 22-01-2016 - 22-01-2016

Danmark

Kursus i Biomedicinsk Isotopteknik
08-01-2016 til 27-05-2016
AUH, Aarhus,  Danmark
A-kursus

Kursus i Biomedicinsk Isotopteknik

Kurset afvikles med ugentlige lektioner i den angivne periode. Skema vedhæftet.

Kontaktperson

Prof. Jørgen Frøkjær, Nuklearmed. Afd. AUH Skejby

 

Hvor og hvornår

AUH, Aarhus, 08-01-2016 - 27-05-2016

Danmark

Webinar - PET_CT and SPECT_CT in Pediatrics
15-12-2015 til 15-12-2015
Internettet,  fra USA
Internationalt kursus

Webinar - PET_CT and SPECT_CT in Pediatrics

In pursuit of delivering high quality educational resources to the medical community in our Member States, the Section of Nuclear Medicine and Diagnostic Imaging at the Division of Human Health of the International Atomic Energy Agency (IAEA) together with the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) invites you to the free webinar entitled “PET/CT and SPECT/CT in Paediatrics”. The one-hour webinar will be presented in English and broadcasted on Tuesday, 15 December 2015 at 11:00 am, New York time.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Internettet, 15-12-2015 - 15-12-2015

fra USA

TEORETISK KURSUS FOR INTROLÆGER I NUKLEARMEDICIN
01-12-2015 til 01-12-2015
Aarhus,  Danmark
Nationalt kursus

TEORETISK KURSUS FOR INTROLÆGER I NUKLEARMEDICIN

Hovedformålet med kurset er at øge den uddannelsessøgendes teoretiske viden om grundlaget for de undersøgelsesmetoder, den uddannelsessøgende anvender i sin dagligdag. Kurset fokuserer på en basal forståelse af den underliggende teori og forståelsesmæssige nøglepunker i de kliniske undersøgelser og fortolkningen af disse. Selve den praktiske udførelse behandles summarisk, da dette må formodes lært i afdelingen. Kurset et rettet mod læger i igangværende introduktionsforløb. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende, personer fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset.

Kontaktperson

Lotte Hahn Enevoldsen & Camilla Hoff

 

Hvor og hvornår

Aarhus, 01-12-2015 - 01-12-2015

Danmark

Sekretærkursus
12-11-2015 til 13-11-2015
Regionshosp. Viborg,  Danmark
Basis-kursus

Sekretærkursus

At give deltagerne indblik i fysiologi og anatomi, samt en forståelse for de forskellige former for diagnostiske modaliteter der benyttes i specialet.

Kontaktperson

Jens Peder Paludan

 

Hvor og hvornår

Regionshosp. Viborg, 12-11-2015 - 13-11-2015

Danmark

Link til Møde/Kursus:

ESNM-ESOR Educational Course on Hybrid Imaging
06-11-2015 til 07-11-2015
Milano,  Italien
EANM

ESNM-ESOR Educational Course on Hybrid Imaging

Course information In a joint initiative, the European Schools of Nuclear Medicine and Radiology are pleased to announce the second in a successful series of educational courses on “Hybrid Imaging”, in Milan, November 6-7, 2015. The course is designed as a forum for radiologists, nuclear medicine physicians and oncologists who would like to expand their knowledge on the use of “optimal imaging“ in a multidisciplinary environment. Each topic in the programme will be led by a pair of expert speakers, one from the field of nuclear medicine and the other from radiology. The complementary role of the latest imaging techniques available will be addressed in early and late stage tumours. The lectures will be rounded off by interactive workshops, featuring case-based discussions, presented jointly by the nuclear medicine and radiology specialists. .....

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Milano, 06-11-2015 - 07-11-2015

Italien

Lungekursus
05-11-2015 til 06-11-2015
Herning,  Danmark
Basis-kursus

Lungekursus

Spændende Lungekursus for basisgruppen. Dag 1 omhandler fysiologi og anatomi omkring lungesygdomme, lungefunktionsundersøgelser og hyperventilation. Dag 2 omhandler lungecancer, FDG-PET, lungeemboli – diagnostik og behandling samt SPECT/CT og Technegasgeneratoren. Alt dette, sammen med en håndfuld rigtig gode undervisere, gør, at vi håber på, at kunne give dig, et rigtigt godt kursus indenfor lungesygdomme.

Kontaktperson

Anette Riis, anette.riis@vest.rm.dk

 

Hvor og hvornår

Herning, 05-11-2015 - 06-11-2015

Danmark

Isotopkursus
02-11-2015 til 06-11-2015
Aarhus Universitetshospital,  Danmark
Basis-kursus

Isotopkursus

Indblik i det teoretiske grundlag for praktisk arbejde med radioaktive isotoper, samt praktisk vejledning i forståelse af lovgivningen

Kontaktperson

Annette Dysterdich

 

Hvor og hvornår

Aarhus Universitetshospital, 02-11-2015 - 06-11-2015

Danmark

AOCNMB 2015
31-10-2015 til 04-11-2015
Jeju Island,  Korea
Internationalt møde

AOCNMB 2015

11th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology 54th Annual Autumn Meeting of the Korean Society of Nuclear Medicine11th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology 54th Annual Autumn Meeting of the Korean Society of Nuclear Medicine

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Jeju Island, 31-10-2015 - 04-11-2015

Korea

Link til Møde/Kursus:

http://www.aocnmb2015.com/

EANM Delegatmøde - referat
21-10-2015 til 21-11-2015
Hamburg,  Germany
EANM

EANM Delegatmøde - referat

Referat fra Delegatmøde ved EANM Congress 2015 i Hamburg 21-10-2015.

Kontaktperson

Lars Thorbjørn Jensen

 

Hvor og hvornår

Hamburg, 21-10-2015 - 21-11-2015

Germany

Link til Møde/Kursus:

EANM Congress 2015
10-10-2015 til 14-10-2015
Hamburg,  Germany
EANM

EANM Congress 2015

Den årlige EANM Congress

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Hamburg, 10-10-2015 - 14-10-2015

Germany

Link til Møde/Kursus:

http://eanm15.eanm.org/

Vedhæftede filer:

Videregående Isotop Kursus
28-09-2015 til 30-09-2015
Gentofte/Frederiksberg Hospital,  Danmark
A-kursus

Videregående Isotop Kursus

Specialespecifikt kursus Videregående Isotop Kursus

Kontaktperson

Theis Bacher: Theis.Bacher@regionh.dk. Overlæge Niels Wiinberg , Niels.Wiinberg@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Gentofte/Frederiksberg Hospital, 28-09-2015 - 30-09-2015

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

Ultralydskursus
23-09-2015 til 25-09-2015
Regionshospital Viborg,  Danmark
Andre arrangementer

Ultralydskursus

Se vedhæftede kursus program. Kurset mere end opfylder den nye målbeskrivelse, hvad angår ultralyds undersøgelser af kar og glandula thyreoidea.

Kontaktperson

Nette Nielsen, KFA Viborg

 

Hvor og hvornår

Regionshospital Viborg, 23-09-2015 - 25-09-2015

Danmark

Link til Møde/Kursus:

ESNM basic Learning Course on PET/CT in Oncology
17-09-2015 til 19-09-2015
Wien,  Østrig
EANM

ESNM basic Learning Course on PET/CT in Oncology

This course will be held from September 17 until September 19, 2015 at the ESNM Office in Vienna, demonstrating the clinical value of FDG PET/CT in oncology for participants with no or only limited experience in PET/CT. The course is given during one and a half working day and Saturday morning, leaving more room for Vienna sightseeing, or for an earlier trip back home. It is aimed at participants, who have no or only a limited experience in the use of PET/CT. During the first day of the course, PET/CT methodology (instrumentation, radiopharmaceuticals, basic imaging protocols) is presented as well as cross sectional anatomy of thorax and pelvis and clinical PET/CT indications (lung cancer, digestive tract, and gynecological tumours). Day two focuses on cross sectional anatomy (head & neck) and clinical PET/CT indications (Head & neck, thyroid, lymphoma, melanoma) accompanied by cases studies of the tumour entities. The educational objective of the new PET/CT basic course is not only to enable the attendee to interpret PET/CT images but also to discuss with the referring clinician why PET/CT is important for his/her treatment strategy. To reach this goal it is also necessary to refresh the knowledge in cross sectional anatomy with respect to CT in PET/CT. Therefore three presentations of principles in cross sectional anatomy (head and neck, thorax, abdomen and pelvis) are integral part of this course. In addition to the routinely used tracer FDG an overview is given on tracers beyond FDG. The PET/CT revision group aimed at providing high quality educational PET/CT images where the added value of the fused images is clearly demonstrated. For this reason an integral part of the basic course is up-to-date case studies for all presented tumour entities (3D PET/CT volume data sets). 4 state of the art workstations are available to the participants to go through prepared cases in small groups. At the end of the course the attendees will have the possibility to evaluate their knowledge in FDG PET/CT in oncology via a multiple choice test and via practical questions after viewing interesting cases.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Wien, 17-09-2015 - 19-09-2015

Østrig

MASTAKI
14-09-2015 til 22-10-2015
Teilum bygn., Righospitalet ,  Danmark
A-kursus

MASTAKI

Matematik-Statistik-Kinetik kursus. MASTAKI kursets datoer er: Mandag - torsdag 14.-17. september samt mandag - torsdag 19.-22. oktober 2015.

Kontaktperson

Professor Henrik Larsson

 

Hvor og hvornår

Teilum bygn., Righospitalet , 14-09-2015 - 22-10-2015

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

Medical Imaging of the Future
14-09-2015 til 15-09-2015
Groningen,  Holland
Internationalt møde

Medical Imaging of the Future

Medical lmaging is rapidly changing and will continue to do so for the forthcoming years with consequent major implications in teaching and training. Hence, during the symposium we will address medical imaging from different perspectives: new camera technologies, new computer technologies, new imaging probes and new learning models. Moreover, in Medical lmaging in Europe the Netherlands is taking the lead in the development of a new program combining both the training in radiology and in Nuclear Medicine. This program is to be effectuated in 2015.

Kontaktperson

'symposiumngmb@umcg.nl'

 

Hvor og hvornår

Groningen, 14-09-2015 - 15-09-2015

Holland

Årsmøde
11-09-2015 til 12-09-2015
Korsør,  Danmark
DSKFNM

Årsmøde

Årsmøde 2015. Afholdes på Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, Korsør (Samme sted som i 2013).

Kontaktperson

Susanne Rasmussen: susanne.lone.rasmussen@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Korsør, 11-09-2015 - 12-09-2015

Danmark

ESNM Therapy and basic Dosimetry Learning Course
10-09-2015 til 11-06-2015
Wien,  Østrig
EANM

ESNM Therapy and basic Dosimetry Learning Course

This intensive two-day course has been completely renewed last year and will be of benefit to clinicians, physicians, physicists (without prior knowledge on Targeted Radionuclide Therapy Dosimetry) and technicians. Obtain an overview of the field and lecture material prepared by acknowledged experts. Interactive sessions will also be employed to demonstrate therapy and dosimetry techniques.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Wien, 10-09-2015 - 11-06-2015

Østrig

ESNM Therapy and basic Dosimetry Learning Course
10-09-2015 til 11-09-2015
Wien,  Østrig
EANM

ESNM Therapy and basic Dosimetry Learning Course

This intensive two-day course has been completely renewed last year and will be of benefit to clinicians, physicians, physicists (without prior knowledge on Targeted Radionuclide Therapy Dosimetry) and technicians. Obtain an overview of the field and lecture material prepared by acknowledged experts. Interactive sessions will also be employed to demonstrate therapy and dosimetry techniques.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Wien, 10-09-2015 - 11-09-2015

Østrig

International Conference on Clinical PET-CT ...
05-09-2015 til 09-09-2015
IAEA Hovedkvarter, Wien,  Østrig
Internationalt møde

International Conference on Clinical PET-CT ...

The Secretariat of the International Atomic Energy Agency (IAEA) presents its compliments to the Ministries of Foreign Affairs of the IAEA’s Member States and has the honour to request that they draw the attention of the appropriate governmental authorities to the International Conference on Clinical PET–CT and Molecular Imaging: PET–CT in the Era of Multimodality Imaging and Image Guided Therapy (IPET-2015) to be held at the IAEA’s Headquarters in Vienna, Austria, from 5 to 9 October 2015.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

IAEA Hovedkvarter, Wien, 05-09-2015 - 09-09-2015

Østrig

WMI Congress 2015
02-09-2015 til 05-04-2015
Honolulu,  Hawaii, USA
Internationalt møde

WMI Congress 2015

The World Molecular Imaging Congress (WMIC) is organized by the World Molecular Imaging Society (WMIS) and is led by senior academic and industry professionals who have widely recognized expertise in molecular imaging.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Honolulu, 02-09-2015 - 05-04-2015

Hawaii, USA

Link til Møde/Kursus:

http://www.wmis.org/meetings/

Vedhæftede filer:

Inaugural Seminar
31-08-2015 til 31-08-2015
University of Southern Denmark,  Denmark
Nationalt møde

Inaugural Seminar

Adjunct professor Habib Zaidi Inaugural Seminar “Medical Molecular Imaging on the Path to Personalized Medicine” 31 August, 2015 from 14:00 hrs (CEST) The Auditorium, University of Southern Denmark Winsløwparken 25, DK-5000 Odense C On

Kontaktperson

Prof. Poul Flemming Højlund-Carlsen

 

Hvor og hvornår

University of Southern Denmark, 31-08-2015 - 31-08-2015

Denmark

Alzheimer´s disease
24-08-2015 til 27-08-2015
Rigshospitalet, Cph.,  Denmark
Nationalt kursus

Alzheimer´s disease

Alzheimer´s disease and related neurodegenerative disorders present an ever-growing challenge in the current setting of world-wide aging populations. Major advances have been made within the last decades into the clinical and molecular understanding of these diseases. However, for the majority of these devastating diseases, treatment options are limited and clinicians are still faced with major diagnostic obstacles, emphasising the need for further research. The course will present a wide spectrum of research in this exciting area ranging from epidemiological, clinical, biomarker, imaging and translational research. We will present the challenges and pitfalls within the field with special emphasis on Alzheimer´s disease.

Kontaktperson

Ian Law

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, Cph., 24-08-2015 - 27-08-2015

Denmark

Vedhæftede filer:

Radiation protection - Personnel - Patient - .....
24-08-2015 til 27-08-2015
Roskilde,  Danmark
Internationalt møde

Radiation protection - Personnel - Patient - .....

NSFS Symposium 2015 afholdes af Nordisk Selskap for Strålevern

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Roskilde, 24-08-2015 - 27-08-2015

Danmark

ESNM Practical Learning Courses on Imaging infect.
18-06-2015 til 20-06-2015
Wien,  Østrig
EANM

ESNM Practical Learning Courses on Imaging infect.

The Inflammation and Infection Committee created two new courses completely from scratch to provide basic knowledge on nuclear medicine procedures applicable in the field of infection and inflammation imaging, including radiopharmaceuticals preparation and quality controls, protocols for imaging acquisitions and interpretations and the presentation of the most up to date clinical applications of SPECT/CT and PET/CT imaging.....

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Wien, 18-06-2015 - 20-06-2015

Østrig

Knoglekursus for basisgruppen
10-06-2015 til 10-06-2015
Rigshospitalet, Kbh.,  Danmark
Basis-kursus

Knoglekursus for basisgruppen

Knoglemetabolisme, konventionel knogleskintigrafi vs. NaF-PET og PET/MR samt radionuklidbehandling ved knoglemetastaser.

Kontaktperson

Mia Hjort Albers

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, Kbh., 10-06-2015 - 10-06-2015

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Nuklearmedicinsk Apparatur- og Isotopkursus
08-06-2015 til 12-06-2015
Gentofte Hospital,  Danmark
Basis-kursus

Nuklearmedicinsk Apparatur- og Isotopkursus

Kurset giver bioanalytikere, sygeplejersker, radiografer og andre en introduktion til nuklearmedicinske isotoper, lægemidler og apparater.

Kontaktperson

Theis Bacher, theis.bacher@regionh.dk, tlf. 3867 2620

 

Hvor og hvornår

Gentofte Hospital, 08-06-2015 - 12-06-2015

Danmark

SNMMI Congress Annual Meeting 2015
06-06-2015 til 10-06-2015
Baltimore, Maryland,  USA
Internationalt møde

SNMMI Congress Annual Meeting 2015

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Congress Annual Meeting 2015 i Baltimore.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Baltimore, Maryland, 06-06-2015 - 10-06-2015

USA

Link til Møde/Kursus:

http://www.snmmi.org/AM/

Vedhæftede filer:

KURSUS FOR INTROLÆGER I KLIN FYS OG NUKLEARMEDICIN
26-05-2015 til 27-05-2015
Bispebjerg Hospital,  Danmark
Nationalt kursus

KURSUS FOR INTROLÆGER I KLIN FYS OG NUKLEARMEDICIN

Hovedformålet med kurset er at øge den uddannelsessøgendes teoretiske viden om grundlaget for de undersøgelsesmetoder, som den uddannelsessøgende anvender i sin dagligdag. Kurset er primært rettet mod læger i igangværende introduktionsforløb. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende, personer fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset.

Kontaktperson

Lotte Hahn Enevoldsen & Camilla Molich Hoff

 

Hvor og hvornår

Bispebjerg Hospital, 26-05-2015 - 27-05-2015

Danmark

Nuklearmedicinsk Vårmöte & Utbildningsdag
20-05-2015 til 22-05-2015
Helsingborg,  Sverige
Internationalt møde

Nuklearmedicinsk Vårmöte & Utbildningsdag

Se mere på mødets hjemmeside.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Helsingborg, 20-05-2015 - 22-05-2015

Sverige

Link til Møde/Kursus:

http://sfnmvarmotet.se/index.html

Vedhæftede filer:

Kurs i Nuklearmedicinsk Njurdiagnostik
18-05-2015 til 19-05-2015
Malmø,  Sverige
Internationalt kursus

Kurs i Nuklearmedicinsk Njurdiagnostik

Se vedhæftede filer.

Kontaktperson

Anne Larsson Strömvall Sekreterare, SFNM

 

Hvor og hvornår

Malmø, 18-05-2015 - 19-05-2015

Sverige

MR og Hybrid Teknikker
04-05-2015 til 06-05-2015
Bispebjerg/Glostrup Hospital,  Danmark
A-kursus

MR og Hybrid Teknikker

Specialespecifikt kursus i MR og Hybrid Teknikker

Kontaktperson

Markus Lonsdale: Markus.Lonsdale@regionh.dk og professor, overlæge, dr.med. Henrik Larsson: Henrik.larsson@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Bispebjerg/Glostrup Hospital, 04-05-2015 - 06-05-2015

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

ESNM Theoretical Learning Course on Imaging Inf.
30-04-2015 til 02-05-2015
Wien,  Østrig
EANM

ESNM Theoretical Learning Course on Imaging Inf.

The first edition of this course will be held from April 30 until May 2, 2015 at the ESNM Office in Vienna. It is a stand-alone course that could be attended as a single module or in combination with the practical course that takes place on June 18-20, 2015 in the General Hospital Vienna (AKH). The course is designed to provide the basic knowledge on nuclear medicine procedures applicable in the field of infection and inflammation imaging, including radiopharmaceuticals preparation and quality controls, protocols for imaging acquisitions and interpretations and the presentation of the most up to date clinical applications of SPECT/CT and PET/CT imaging......

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Wien, 30-04-2015 - 02-05-2015

Østrig

DSMF Symposium 2015
15-04-2015 til 16-04-2015
Nyborg Strand,  Danmark
Nationalt møde

DSMF Symposium 2015

Dansk Selskab for Medicinsk Fysiks 13. symposium med tre parallelle grene: Stråleterapi, nuklearmedicin og radiologi. Det videnskablige program indeholder indlæg fra internationale og nationale foredragsholdere. Der vil desuden være poster- og firmaudstilling.

Kontaktperson

(kontaktformular på hjemmeside)

 

Hvor og hvornår

Nyborg Strand, 15-04-2015 - 16-04-2015

Danmark

Link til Møde/Kursus:

http://dsmf-symposium.dk

EANM Delegates’ Assembly
22-03-2015 til 22-03-2015
Wien,  Østrig
EANM

EANM Delegates’ Assembly

Møde for nationalt delegerede.

Kontaktperson

Lars Thorbjørn Jensen

 

Hvor og hvornår

Wien, 22-03-2015 - 22-03-2015

Østrig

YNK-møde
12-03-2015 til 12-03-2015
Odense,  DK
Nationalt møde

YNK-møde

YNK-møde, generelle betingelser, videre samarbejde osv.

Kontaktperson

jeppe Lauridsen

 

Hvor og hvornår

Odense, 12-03-2015 - 12-03-2015

DK

Link til Møde/Kursus:

http://www.stiften.dk

Vedhæftede filer:

3rd Theranostics World Congress 2015
12-03-2015 til 14-03-2015
Johns Hopkins, Baltimore, Maryland,  USA
Internationalt møde

3rd Theranostics World Congress 2015

Ga-68 & PRRT

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, 12-03-2015 - 14-03-2015

USA

Link til Møde/Kursus:

http://www.wcga68.org/

Vedhæftede filer:

CNS patofysiologi
24-02-2015 til 25-02-2015
Bispebjerg Hospital,  Danmark
A-kursus

CNS patofysiologi

Specialespecifikt kursus i CNS patofysiologi

Kontaktperson

ledende overlæge Lars Friberg: lars.friberg@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Bispebjerg Hospital, 24-02-2015 - 25-02-2015

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

ESTRO-ESNM-kursus
22-02-2015 til 25-02-2015
Madrid,  Spanien
EANM

ESTRO-ESNM-kursus

Inden for onkologien er brugen af Molecular Imaging (MI) til targetdefinition i forbindelse med strålebehandling og responsevaluering efter endt behandling stigende. ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology) arrangerer derfor, sammen med ESNM (The European School of Nuclear Medicine), et fælles kursus om emnet. Kurset afholdes 22-25 februar 2015 i Madrid. Kurset henvender sig primært til læger med speciallægebaggrund indenfor Klinisk Onkologi, Nuklearmedicin og Radiologi. Det er målet at deltagerne vil kunne øge deres viden og brug af Molecular Imaging metoder indenfor strålebehandling.

Kontaktperson

Trine Juhler-Nøttrup - trinejn@gmail.com

 

Hvor og hvornår

Madrid, 22-02-2015 - 25-02-2015

Spanien

DSKFNM ½-Årsmøde 2015
30-01-2015 til 30-01-2015
Hotel Radisson Blu Scandinavia, Kbh.,  Danmark
Nationalt møde

DSKFNM ½-Årsmøde 2015

DSKFNM afholder sit ½ årsmøde som en del af mødet om fredagen d. 30. januar. Efterfølgende afholder DSKFNM generalforsamling, indkaldelse følger. På dagsordenen vedtægtsændringer, omhandlende on-line ansøgning om medlemskab, hjemmeside, elektronisk kommunikation med medlemmer samt revision af DSKNFMs regnskaber via et autoriseret firma.

Kontaktperson

Susanne Rasmussen

 

Hvor og hvornår

Hotel Radisson Blu Scandinavia, Kbh., 30-01-2015 - 30-01-2015

Danmark

Fællesmøde med DRS
28-01-2015 til 30-01-2015
Hotel Radisson Blu Scandinavia, Kbh.,  Danmark
Nationalt møde

Fællesmøde med DRS

DSKFNM afholder fællesmøde med Dansk Radiologisk Selskab (DRS) 28-30. januar 2015. Mødet holdes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Udover DRS deltager Radiograf Rådet og Dansk Ultralyddiagnostisk selskab.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Hotel Radisson Blu Scandinavia, Kbh., 28-01-2015 - 30-01-2015

Danmark

IMPLEMENTATION OF V-P SPECT
21-01-2015 til 23-01-2015
Skåne University Hospital, Lund,  Sverige
Internationalt kursus

IMPLEMENTATION OF V-P SPECT

IMPLEMENTATION OF V/P SPECT ACCORDING TO EUROPEAN GUIDELINES IN LUND, SWEDEN

Kontaktperson

Kerstin Brauer, kerstin.brauer@med.lu.se

 

Hvor og hvornår

Skåne University Hospital, Lund, 21-01-2015 - 23-01-2015

Sverige

Imaging in Porcine Inflammation
21-11-2014 til 21-11-2014
Frederiksberg,  Danmark
Nationalt møde

Imaging in Porcine Inflammation

SPECT and PET imaging in porcine inflammation and infection models. UCPH pig model network seminar. Aud. A2‐70.02, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Kontaktperson

Pia Afzelius

 

Hvor og hvornår

Frederiksberg, 21-11-2014 - 21-11-2014

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Teoretisk kursus for introlæger i DSKFNM
11-11-2014 til 11-11-2014
Nuklearmed. AFd og PET Center AUH, NBG,  Danmark
Nationalt kursus

Teoretisk kursus for introlæger i DSKFNM

Hovedformålet med kurset er at øge den uddannelsessøgendes teoretiske viden om grundlaget for de undersøgelsesmetoder den uddannelsessøgende i introduktionsstilling anvender i sin dagligdag.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Nuklearmed. AFd og PET Center AUH, NBG, 11-11-2014 - 11-11-2014

Danmark

EANM Congress 2014
18-10-2014 til 23-10-2014
Göteborg,  Sverige
Internationalt møde

EANM Congress 2014

EANM Congress 2014

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Göteborg, 18-10-2014 - 23-10-2014

Sverige

Nyrernes patofysiologi
08-10-2014 til 09-10-2014
Skejby Sygehus,  Danmark
A-kursus

Nyrernes patofysiologi

Delkursusleder: Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Frøkiær og overlæge Jesper Mortensen

Kontaktperson

Jesper Mortensen

 

Hvor og hvornår

Skejby Sygehus, 08-10-2014 - 09-10-2014

Danmark

Vedhæftede filer:

Onkologisk diagnostik og behandling
22-09-2014 til 25-09-2014
Rigshospitalet, København,  Danmark
A-kursus

Onkologisk diagnostik og behandling

Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annika Loft og overlæge, ph.d., dr.med. Ian Law

Kontaktperson

Ian Law

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, København, 22-09-2014 - 25-09-2014

Danmark

Link til Møde/Kursus:

mailto:Ian.Law@regionh.dk

Vedhæftede filer:

DSKFNM Årsmøde 2014
12-09-2014 til 13-09-2014
Hotel Koldingfjord, Kolding,  Danmark
Nationalt møde

DSKFNM Årsmøde 2014

General forsamling og Årsmøde i DSKFNM. Hovedtema: 'Forskning'

Kontaktperson

Susanne Rasmussen

 

Hvor og hvornår

Hotel Koldingfjord, Kolding, 12-09-2014 - 13-09-2014

Danmark

Externt kursus - Isotopteknik 1
03-02-2014 til 04-02-2014
København/Aarhus,  Danmark
A-kursus

Externt kursus - Isotopteknik 1

Kurset kan tages i København eller i Århus. I København afholdes kursus under Københavns Universitet ved Lektor Jørgen Gomme, ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling” i foråret 2014. I Århus bliver kurset udbudt ved Århus Universitet med 2-3 års mellemrum, senest afholdt i 2013 af Professor Jørgen Frøkiær.

Kontaktperson

Jørgen Gomme/Jørgen Frøkjær

 

Hvor og hvornår

København/Aarhus, 03-02-2014 - 04-02-2014

Danmark