Kommende arrangementer

Nuklearmedicinskt Vårmöte 2018 Sverige
16-05-2018 til 18-10-2018
Örebro,  Sverige
Internationalt møde

Nuklearmedicinskt Vårmöte 2018 Sverige

Nuklearmedicinskt Vårmöte 2018 i Sverige i Örebro 16-18 maj

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Örebro, 16-05-2018 - 18-10-2018

Sverige

Link til Møde/Kursus:

http://sfnmvarmotet.se/

Vedhæftede filer:

First Nordic Meeting on Personalized Medicine
30-05-2018 til 01-06-2018
Hotel Nyborg Strand ,  Danmark
Internationalt møde

First Nordic Meeting on Personalized Medicine

First Nordic Meeting on Personalized Medicine er en 2,5 dags konference, som finder sted på Hotel Nyborg Strand fra 30. maj - 1. juni 2018. Det videnskabelige program inkluderer sessioner indenfor personaliseret medicin (fx præcisionsmedicin i onkologi og kardiologi), og der er prominente talere fra Norden, Europa og USA. Socialt og videnskabeligt program mv. kan findes på hjemmesiden www.norpm2018.com. Early bird deadline er 31/03-2018.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Hotel Nyborg Strand , 30-05-2018 - 01-06-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

www.norpm2018.com

Vedhæftede filer:

ECV cancer Symposium 2018
30-05-2018 til 30-05-2018
Rigshospitalet, Auditorium 2,  DK
Nationalt møde

ECV cancer Symposium 2018

I takt med den hastige udvikling indenfor ECV cancer området og i erkendelse af at det tiltagende pres for adgang til hurtig diagnostik og behandling indenfor kræft behandlingen, er behovet for en national ECV dag tiltagende. Formålet med et nationalt ECV cancer symposium er, at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres. Endvidere er formålet at udbrede videns- og erfaringsdeling, samt at øge muligheden for at udvide netværket og samarbejdet på tværs af de regionale ECV centre, både mht. kliniske- og forskningsmæssige tiltag, sidstnævnte ved etablering af nationalt ECV forskningsråd under DECV eller et nationalt ECV forskningsnetværk. Håbet er endvidere at et nationalt ECV symposium kan fungere som platform for plenum diskussioner af nye eller eksisterende modaliteter, metoder eller behandlinger og samtidig udgøre et grundlag for eventuelle ændringsforslag til de nationale retningslinjer til DECV styregruppen.

Kontaktperson

Michael Achiam, Kirurgisk Gastroenterologisk klinik C, Abdominalcentret, Rigshospitalet. E-mail: michael.patrick.achiam.01@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, Auditorium 2, 30-05-2018 - 30-05-2018

DK

Link til Møde/Kursus:

Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling
04-06-2018 til 05-06-2018
Rigshospitalet, Glostrup,  Danmark
YNK

Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling

Kurset er årligt tilbagevendende og afholdes i regi af Yngre Nuklearmedicineres Klub (YNK). Det består overvejende af teoretiske gennemgange af specialets rutineundersøgelser, som de fleste læger i introduktionsstilling beskæftiger sig med. Emnerne (se vedhæftede program) tager udgangspunkt i målbeskrivelsen. Underviserne er alle erfarne og engagerede. Undervisningsformen er blandet og består således af præsentationer og aktiverende øvelser. NB! Emnerne i programmet er fastlagt, men der kan forekomme ændringer i rækkefølgen. Anbefalet litteratur omfatter selskabet lærebog Klinisk Nuklearmedicin (ISBN 978-87-12-04692-9) Kurset kan være relevant for andre grupper fx. PhD studerende eller fysikere under uddannelse til hospitalsfysiker. Der vil være forplejning i form af let morgenbrød, frugt, frokost, kaffe, vand og kage. Kursisten skal selv arrangere evt. logi. Prisen for kurset er 1000 kr. Tilmelding til mads.radmer.jensen@ragionh.dk. Afdelingens EAN/GLN nummer skal oplyses og opkrævning af kursusafgift varetages af DSKFNM. Vi ser frem til at undervise mange interesserede og aktive kursister. Forespørgsler rettes til mads.radmer.jensen@regionh.dk eller på tlf. 2628 0698. Med venlig hilsen Camilla Molich Hoff og Mads Radmer Jensen

Kontaktperson

Mads Radmer Jensen - mads.radmer.jensen@regionh.dk

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, Glostrup, 04-06-2018 - 05-06-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Neurokursus for basispersonale
06-06-2018 til 07-06-2018
Århus,  Danmark
Basis-kursus

Neurokursus for basispersonale

EUV-kursus i neuroundersøgelser. Målgruppen er basis.

Kontaktperson

Karoline Knudsen, Bioanalytiker, MMDI, ph.d. stud.

 

Hvor og hvornår

Århus, 06-06-2018 - 07-06-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

128_Kursusopslag_KFNM.pdf

2nd European Congress of Medical Physics 2018
23-08-2018 til 25-08-2018
København,  Danmark
Internationalt møde

2nd European Congress of Medical Physics 2018

Den anden europæiske kongres om medicinsk fysik. Afholdes i København.

Kontaktperson

Theis Bacher

 

Hvor og hvornår

København, 23-08-2018 - 25-08-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

http://ecmp2018.org

Vedhæftede filer:

Årsmøde 2018
07-09-2018 til 08-09-2018
Comwell Kolding,  Danmark
DSKFNM

Årsmøde 2018

Se under Årsmøder

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

Comwell Kolding, 07-09-2018 - 08-09-2018

Danmark

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer:

National PET/CT grp
02-11-2018 til 02-11-2018
PET center OUH,  DK
Nationalt møde

National PET/CT grp

Emner: PET/CT beskrivelsen PET/CT ved Colorektal cancer PET/CT ved mamma cancer

Kontaktperson

Karin Hjorthaug

 

Hvor og hvornår

PET center OUH, 02-11-2018 - 02-11-2018

DK

Link til Møde/Kursus:

Vedhæftede filer: