Kommende arrangementer

CT-strålebeskyttelse
06-05-2019 til 07-05-2019
University College Lillebælt ,  Danmark
Basis-kursus

CT-strålebeskyttelse

I 2018 er der kommet ny lov og bekendtgørelse om strålebeskyttelse. På dette kursus får du helt styr på lovgrundlaget og bliver opdateret på alle de relevante emner: Dosis og strålebeskyttelse, strålebiologi, de forskellige CT-parametres indflydelse på dosis til patienten, billedkvalitet og kvalitetssikring. Kurset afvikles over to dage, og der indgår både forelæsninger, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde og øvelser på CT-skanner (Toshiba Aquillion Prime 80 slice). Der er tid til at udveksle erfaringer omkring CT og strålebeskyttelse og få forståelse for protokollens opbygning og de forskellige faktorers indvirkning på dosis og billedkvalitet. På kurset drøfter vi også, hvordan vi kan styrke synergien mellem faggrupperne, styrke den tværprofessionelle synergi og understøtte mulighed for udvikling. Det anbefales at deltage i netværksmiddag den 1. aften. Kursus nr 07/19 se link side 10

Kontaktperson

Fagchef Claus Brix, Radiografrådet - Kursus nr 07/19 - se link side 10

 

Hvor og hvornår

University College Lillebælt , 06-05-2019 - 07-05-2019

Danmark

Bliv dus med gammakamera og PET-skanner
22-05-2019 til 22-05-2019
Sygehus Lillebælt, Vejle ,  Danmark
Basis-kursus

Bliv dus med gammakamera og PET-skanner

Bliv dus med gammakamera og PET-skanner – med fokus på kvalitetskontroller og billedrekonstruktion Gode billeder kræver god billedkvalitet. På dette kursus præsenteres skintillationsprincippet og billeddannelse. Der zoomes ind på funktion og kvalitetskontroller, både de daglige, månedlige og kvartalsvise. Vi gennemgår, hvad NEMA-testen er, og hvorfor den laves. Vi stiller skarpt på billedkvalitet. Hvordan man opnår den bedste billedkvalitet, herunder hvordan man skaber den bedste rekonstruktion af billeder. Vi diskuterer, hvilke valg der bliver taget, og hvad årsagen er til disse valg. I undervisningen vil teori blive understøttet med flere eksempler fra dagligdagen.

Kontaktperson

kursus nr 05/19, se side 8 i vedhæftede pdf

 

Hvor og hvornår

Sygehus Lillebælt, Vejle , 22-05-2019 - 22-05-2019

Danmark

Nordic Congress of Radiology 2019
22-05-2019 til 24-05-2019
København,  Danmark
Internationalt møde

Nordic Congress of Radiology 2019

1/2 årsmøde med radiologerne inkl. 2 dages nuklearmedicinsk program med fokus på prostatacancer samt infektion/inflammation. Afholdes i år som en nordisk kongres. Registrering er åben og billigst hvis tilmeldt inden 14. marts 2019.

Kontaktperson

 

Hvor og hvornår

København, 22-05-2019 - 24-05-2019

Danmark

Link til Møde/Kursus:

http://www.ncr2019.dk/

Vedhæftede filer:

Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling
11-06-2019 til 12-06-2019
Rigshospitalet, Glostrup,  Danmark
YNK

Teoretisk kursus for læger i introduktionsstilling

Kurset er årligt tilbagevendende og afholdes i regi af Yngre Nuklearmedicineres Klub (YNK). Det består overvejende af teoretiske gennemgange af specialets rutineundersøgelser, som de fleste læger i introduktionsstilling beskæftiger sig med. Emnerne (se vedhæftede program) tager udgangspunkt i målbeskrivelsen. Underviserne er alle erfarne og engagerede. Undervisningsformen er blandet og består således af præsentationer og aktiverende øvelser. NB! Emnerne i vedhæftede program er fastlagt, men der kan forekomme ændringer i rækkefølgen. Anbefalet litteratur omfatter selskabet lærebog Klinisk Nuklearmedicin (ISBN 978-87-12-04692-9) Kurset kan være relevant for andre grupper fx. PhD studerende eller fysikere under uddannelse til hospitalsfysiker. Der vil være forplejning i form af let morgenbrød, frugt, frokost, kaffe, vand og kage. Kursisten skal selv arrangere evt. transport og logi. Prisen for kurset er 1000 kr. Tilmelding til mads.radmer.jensen@regionh.dk. Afdelingens EAN/GLN nummer skal oplyses og opkrævning af kursusafgift varetages af DSKFNM. Vi ser frem til at undervise mange interesserede og aktive kursister. Forespørgsler rettes til mads.radmer.jensen@regionh.dk eller på tlf. 2628 0698. Med venlig hilsen Camilla Molich Hoff og Mads Radmer Jensen

Kontaktperson

Mads Radmer Jensen

 

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, Glostrup, 11-06-2019 - 12-06-2019

Danmark

Link til Møde/Kursus:

PET-undersøgelse – hvad kan den bruges til?
26-09-2019 til 26-09-2019
Nuklearmedicin og PET, AUH,  Danmark
Basis-kursus

PET-undersøgelse – hvad kan den bruges til?

PET-undersøgelsen er kendt i mange patientudredningsforløb. Den har i mange år været en del af kræftpakkeforløbene, og der er også andre patientgrupper, hvor man kan bruge undersøgelsen til udredning af ikke-diagnosticerede patienter f.eks. demens, inflammation og uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, som kunne være kræft. På denne temadag gennemgås klinikkernes brug af PET til forskellige udredningsforløb. Der vil i undervisningen blive inddraget flere patientcases. Vi taler også taler om fremtiden - hvad der sker på området PET/MR.

Kontaktperson

kursus nr 06/19, se side 9 i vedhæftede pdf

 

Hvor og hvornår

Nuklearmedicin og PET, AUH, 26-09-2019 - 26-09-2019

Danmark

EANM 2019
12-10-2019 til 16-10-2019
Barcelona ,  Spain
EANM

EANM 2019

The EANM’19 homepage has just been launched: https://eanm19.eanm.org/ EANM’19 – 32nd annual congress of the European Association of Nuclear Medicine. October 12-16, 2019 CCIB – Barcelona Spain

Kontaktperson

EANM

 

Hvor og hvornår

Barcelona , 12-10-2019 - 16-10-2019

Spain

Link til Møde/Kursus:

https://eanm19.eanm.org/

Vedhæftede filer: