Arrangement-detaljer

Årsmøde 2019

Se vedhæftede program. Tilmelding og flere informationer via "nemtilmeld" (se link), husk at udfylde alle relevante tillægsydelser. Tilmeldingsfrist: 23. August

Kontaktperson

Peter Gørtz: peter.michael.goertz.02@regionh.dk

Hvor og hvornår

ODEON konferencenter, Odense, 13-09-2019 - 14-09-2019

Danmark