Arrangement-detaljer

CT-strålebeskyttelse

I 2018 er der kommet ny lov og bekendtgørelse om strålebeskyttelse. På dette kursus får du helt styr på lovgrundlaget og bliver opdateret på alle de relevante emner: Dosis og strålebeskyttelse, strålebiologi, de forskellige CT-parametres indflydelse på dosis til patienten, billedkvalitet og kvalitetssikring. Kurset afvikles over to dage, og der indgår både forelæsninger, dialogbaseret undervisning, gruppearbejde og øvelser på CT-skanner (Toshiba Aquillion Prime 80 slice). Der er tid til at udveksle erfaringer omkring CT og strålebeskyttelse og få forståelse for protokollens opbygning og de forskellige faktorers indvirkning på dosis og billedkvalitet. På kurset drøfter vi også, hvordan vi kan styrke synergien mellem faggrupperne, styrke den tværprofessionelle synergi og understøtte mulighed for udvikling. Det anbefales at deltage i netværksmiddag den 1. aften. Kursus nr 07/19 se link side 10

Kontaktperson

Fagchef Claus Brix, Radiografrådet - Kursus nr 07/19 - se link side 10

Hvor og hvornår

University College Lillebælt , 06-05-2019 - 07-05-2019

Danmark