Arrangement-detaljer

ECV cancer Symposium 2018

I takt med den hastige udvikling indenfor ECV cancer området og i erkendelse af at det tiltagende pres for adgang til hurtig diagnostik og behandling indenfor kræft behandlingen, er behovet for en national ECV dag tiltagende. Formålet med et nationalt ECV cancer symposium er, at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres. Endvidere er formålet at udbrede videns- og erfaringsdeling, samt at øge muligheden for at udvide netværket og samarbejdet på tværs af de regionale ECV centre, både mht. kliniske- og forskningsmæssige tiltag, sidstnævnte ved etablering af nationalt ECV forskningsråd under DECV eller et nationalt ECV forskningsnetværk. Håbet er endvidere at et nationalt ECV symposium kan fungere som platform for plenum diskussioner af nye eller eksisterende modaliteter, metoder eller behandlinger og samtidig udgøre et grundlag for eventuelle ændringsforslag til de nationale retningslinjer til DECV styregruppen.

Kontaktperson

Michael Achiam, Kirurgisk Gastroenterologisk klinik C, Abdominalcentret, Rigshospitalet. E-mail: michael.patrick.achiam.01@regionh.dk

Hvor og hvornår

Rigshospitalet, Auditorium 2, 30-05-2018 - 30-05-2018

DK

Link til Møde/Kursus: