Speciallægeuddannelsen

Om uddannelsen
Uddannelsessiderne for speciallæger er under udarbejdelse og der vil derfor løbende ske ændringer. Vigtige oplysninger/undervisningsmateriale m.m. vil dog være tilgængeligt også inden den endelige udformning er nået.
Hovedkursusleder
Overlæge Peter Oturai
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, KF-4012
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf: +45 35 45 96 65; Email: pso@rh.dk
Kommende A-kurser

Metodekursus 4 (Molecular imaging)
05-02-2018 til 06-02-2018
Rigshospitalet,  DK
Titel:
Metodekursus 4 (Molecular imaging)
Dato(er):
Fra 05-02-2018 til 06-02-2018
Sted:
Rigshospitalet
Kontaktperson:
Professor, dr.med. Andreas Kjær og overlæge, dr. med., PhD Anni Morsing
Beskrivelse
Metodekursus 4 (Molecular imaging). Datoer følger.
Links:
mailto:Andreas.Kjaer@regionh.dk
Vedhæftede filer