Speciallægeuddannelsen

Om uddannelsen
Uddannelsessiderne for speciallæger er under udarbejdelse og der vil derfor løbende ske ændringer. Vigtige oplysninger/undervisningsmateriale m.m. vil dog være tilgængeligt også inden den endelige udformning er nået. Liste over kursusrækken findes i fillisten nedenfor. Yderligere info om speciallægeuddannelsen kan findes ved at benytte nedenstående link til Hovedkursusleders hjemmeside.
Link til Hovedkursusleders hjemmeside
Hovedkursusleder
Overlæge Peter Oturai
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, KF-4012
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Tlf: +45 35 45 96 65; Email: pso@rh.dk
Kommende A-kurser