Nyt medlem af DSKFNM

Nye medlemmer ansøger om medlemsskab via Lægeforeningen som administrerer medlemsskab og kontingentbetaling. Ved indmeldelse anvendes nedenstående links afhængigt af om man er læge eller har anden profession:

Når DSKFNM's sekretær har modtaget kvittering fra Lægeforeningen om at du er oprettet som medlem, vil du kunne få adgang til DSKFNM's hjemmeside ved at oprette dig som bruger på hjemmesiden via funktionen:

Du kan også oprette sig som bruger samtidigt med ansøgning om medlemsskab, men du vil ikke få adgang til hjemmesiden førend DSKFNM's sekretær har modtaget kvittering for medlemsskab fra Lægeforeningen.